Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-03

Bråviken: Bråviken Logistik AB (publ) bokslutskommuniké 2019

Perioden, juli - december 2019

· Intäkterna uppgick till 43 107 tkr (48 087)
· Driftnettot uppgick till 41 154 tkr (45 368) resulterande i en
överskottsgrad på 95,5 (94,3)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 15 286 tkr (31 121)
· Resultat efter skatt uppgick till 63 006 tkr (43 550) motsvarande
11,6 kr per aktie (8,0)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31 184 tkr
(32 004)

· Räntetäckningsgraden uppgick till 1,7 ggr (3,5)
· EPRA NAV per aktie uppgick till 129,1 kr (110,9)
Kvartalet, oktober - december 2019

· Intäkterna uppgick till 18 348 tkr (24 068)
· Driftnettot uppgick till 18 591 tkr (22 586), resulterande i en
överskottsgrad på 101,3 % (93,8)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 88 tkr (15 235)
· Resultat efter skatt uppgick till 49 140 (29 036) motsvarande 9,0
kr per aktie (5,3)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 000 tkr
(14 708)

· Räntetäckningsgraden uppgick till 3,8 ggr (3,4)
Periodens och kvartalets siffror är påverkade av försäljningen av de
fastighetsägande dotterbolagen som ägde rum den 10 december 2019.
Beslut om inlösen av aktier avses beslutas på bolagsstämman den 6
mars. Kallelse till bolagsstämman kommer att publiceras i Svenska
Dagbladet, Post-och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida den 6
februari. Mer information om transaktionen finns att finna på
bolagets hemsida www.bravikenlogistik.se.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Bråviken Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3
februari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Bråviken Logistik AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Johan Åskogh, verkställande direktör, Bråviken Logistik AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

Johan.askogh@paretosec.com

Bråviken Logistik AB (publ) i korthet

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt aktiebolag som fram till
och med den 10 december 2019 indirekt ägde tre stycken
logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping.
Bolaget förvaltas av Business Management AB. Bolagets aktier handlas
på Spotlight Stockmarket sedan 10 maj 2017.

För mer information gällande Bråviken Logistik AB (publ), vänligen
besök www.bravikenlogistik.se och www.spotlightstockmarket.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/braviken/r/braviken-logistik-ab--publ--bokslu...
https://mb.cision.com/Main/15855/3026199/1187120.pdf
https://mb.cision.com/Public/15855/3026199/86178933f0a7ad31.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.