Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-25

Bråviken: Bråviken Logistik AB (publ) delårsrapport 2019-09-30

Perioden, juli - september 2019

? Intäkterna uppgick till 24 759 tkr (24 019)

? Driftnettot uppgick till 22 714 tkr (22 782) resulterande i en överskottsgrad på 91,7 (94,8)

? Förvaltningsresultatet uppgick till 15 198 tkr (15 886)

? Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 622 000 tkr (1 537 000)

? Resultat efter skatt uppgick till 13 866 tkr (14 514) motsvarande 2,5 kr per aktie (2,7)

? Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27 185 tkr (17 294)

? Räntetäckningsgraden uppgick till 3,8 ggr (3,8) och belåningsgraden till 58,7 % (62,9)

? EPRA NAV per aktie uppgick till 131,8 kr (112,8)

Den 25 september ingick bolaget ett aktieöverlåtelseavtal avseende en
försäljning av aktierna i de fastighetsägande bolagen, baserat på ett
överenskommet fastighetsvärde om 1 800 000 kr för de av bolaget,
genom det helägda dotterbolaget Bråviken Logistik Fastigheter AB,
ägda fastigheterna, före avdrag för latent skatt. Den 28 oktober
hölls en extra bolagsstämma som beslutade om att godkänna
försäljningen av dotterbolaget Bråviken Logistik Fastigheter AB:s tre
helägda dotterbolag ("Transaktionen"). Det noterades att
Transaktionen är villkorad av ett slutligt godkännande från köparens
investeringskommitté.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Bråviken Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25
november 2019

För mer information gällande Bråviken Logistik AB (publ), vänligen
besök www.bravikenlogistik.se och www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Bråviken Logistik AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Johan Åskogh, verkställande direktör, Bråviken Logistik AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 89

Johan.askogh@paretosec.com

Bråviken Logistik AB (publ) i korthet

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan
april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca
139 000 kvm uthyrbar area fördelat över tre stycken
logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och
är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management
AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 10 maj
2017.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/braviken/r/braviken-logistik-ab--publ--delars...
https://mb.cision.com/Main/15855/2972164/1149907.pdf
https://mb.cision.com/Public/15855/2972164/ac677d960566cc9c.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.