Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-10

Bråviken: Försäljningen av koncernens samtliga fastighetsägande bolag har idag slutförts

Försäljningen av koncernens samtliga fastighetsägande bolag
("Transaktionen") har idag slutförts. Köpare är GLL Real Estate
Partners, som genomfört förvärvet på uppdrag av sydkoreanska
investerare, lokalt representerade av LB Asset Management.

Transaktionen har idag genomförts genom att köparen har tillträtt
aktierna i koncernens fastighetsägande bolag samt erlagt
köpeskillingen till Bråviken Logistik AB (publ):s dotterbolag,
Bråviken Logistik Fastigheter AB.

Bråviken Logistik AB (publ) bedömer att större delen av likviden från
Transaktionen kommer att kunna skiftas ut till aktieägarna genom
inlösen av aktier under mars 2020. Resterande del avses skiftas ut
till aktieägarna genom en frivillig likvidation, vilket beräknas vara
klart under andra halvan av 2020. Bråviken Logistik AB (publ) kommer
att avnoteras från Spotlight Stock Market i och med den frivilliga
likvidationen.

Som presenterats tidigare uppgår fastighetsvärdet i transaktionen till
1 800 mkr, vilket motsvarar en premie om 11% jämfört med en extern
värdering som bolaget genomförde under juni 2019.

Pris per aktie i Transaktionen efter estimerade transaktionskostnader
beräknas vara cirka 129 kr. Detta motsvarar en premie om cirka 14% i
jämförelse med den genomsnittliga stängningskursen under de senaste
sex månaderna före offentliggörandet av Transaktionen.

* * * * * * *

Stockholm, 10 december 2019

BRÅVIKEN LOGISTIK AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR-kontakt
Bråviken Logistik AB (publ)
+46 8 402 53 94

Johan Åskogh, VD
Bråviken Logistik AB (publ)
+46 8 402 53 89

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Bråviken Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10
december 2019.

För ytterligare information gällande Bråviken Logistik AB (publ),
vänligen besök www.bravikenlogistik.se och
www.spotlightstockmarket.com.

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som i april
2017 förvärvade en fastighetsportfölj bestående av ca 139 000
uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i
Norrköping, Nyköping och Jönköping. Bolaget har emellertid per 10
december 2019 avyttrat hela sin fastighetsportfölj och förbereder nu
en utskiftning av likviden från transaktionen. Bolagets aktier
handlas på Spotlight Stock Market till dess att bolaget kommer gå i
frivillig likvidation, vilket estimeras ske under andra halvan av
2020. Bolagets VD är Johan Åskogh och bolaget förvaltas av Pareto
Business Management AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/braviken/r/forsaljningen-av-koncernens-samtli...
https://mb.cision.com/Main/15855/2987324/1159264.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.