Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-06

Bråviken: Kommuniké från årsstämman den 6 mars i Bråviken Logistik AB (publ)

Vid årsstämma den 6 mars 2020 i Bråviken Logistik AB (publ) fattades
följande beslut:

· Henrik Fritz utsågs till ordförande vid årsstämman.
· Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och
koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 juli 2019 - 31 december
2019 intagna resultat- och balansräkningarna.

· Stämman beslutade om disposition av räkenskapsårets resultat
enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens
förslag innebärande att ingen vinstutdelning företas. Således
beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen.

· Det beslutades att till styrelsen omvälja Christer Rapp, Erica
Magnergård, Per-Åke Agnevik och Peter Lindblad för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att välja Christer Rapp
till styrelsens ordförande.

· Det beslutades om att inget styrelsearvode för tiden intill slutet
av nästa årsstämma ska utgå.

· Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget
Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade
revisorn Malin Lüning till huvudansvarig revisor.

· I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om ett s.k.
automatiskt inlösenförfarande, innefattande uppdelning av aktier
(aktiesplit), minskning av aktiekapitalet för återbetalning till
aktieägarna samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission
("Inlösenförfarandet"). Inlösenförfarandet innebär att varje
befintlig aktie delas in i 100 aktier varvid 99 aktier kommer att
lösas in mot en kontant ersättning om 1,29 kronor per aktie och
sammanlagt kommer 696 019 500 kronor att utskiftas till aktieägarna.
Sista dag för handel i aktien med rätt att delta i Inlösenförfarandet
är 11 mars 2020. Betalning av inlösenlikviden ombesörjs av Euroclear
AB och beräknas kunna ske den 23 mars 2020.

· Stämman beslutade om likvidation enligt styrelsens förslag. Mats
Emthén från Advokatfirman Carler föreslogs till likvidator.

· Stämman beslutade att avnotera bolagets aktier från Spotlight.
OBS! Mer information rörande inlösenförfarandet publiceras i separat
pressmeddelande.

Bråviken Logistik AB (publ)
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Williamson, IR-kontakt
Bråviken Logistik AB (publ)
+46 8 402 53 94

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som fram
till och med den 10 december 2019 ägde tre stycken
logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping.
Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets
aktier handlas på Spotlight Stock Market. Bolagets VD är Johan
Åskogh.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/braviken/r/kommunike-fran-arsstamman-den-6-ma...
https://mb.cision.com/Main/15855/3054015/1206907.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.