Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-28

Bråviken: Kommuniké från extra bolagsstämma den 28 oktober i Bråviken Logistik AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 28 oktober 2019 i Bråviken Logistik AB
(publ) fattades följande beslut:

· Stämman beslutade att godkänna försäljningen av dotterbolaget
Bråviken Logistik Fastigheter AB:s tre helägda dotterbolag: Bråviken
Flahult PropCo AB, Bråviken Norrköping PropCo AB och Bråviken
Nyköping PropCo AB ("Transaktionen"). Det noterades att Transaktionen
är villkorad av ett slutligt godkännande från köparens
investeringskommitté.

· Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 4 950 000
kronor för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalet minskas
därmed från 5 450 000 kronor till 500 000 kronor. Minskningen sker
utan indragning av aktier.

· Stämman beslutade att anta ny bolagsordning.
Vidare föredrogs Transaktionen på stämman:

Uppdaterade proformauppgifter och förskjuten tidplan för transaktionen

I samband med offentliggörandet av att Bråviken Logistik AB (publ)
("Bolaget") ingått avtal om försäljning av samtliga koncernens
fastighetägande bolag ("Transaktionen") den 25 september 2019,
offentliggjorde Bolaget vissa proformasiffor angående Transaktionen
och en tänkt tidplan för genomförandet av Transaktionen. Nedan
framgår mer detaljerade proformauppgifter om Transaktionen. Vidare
har tidplanen förskjutits och en uppdaterad tidplan presenteras
nedan.

Proforma

Fastighetsvärdet i transaktionen, 1 800 mkr, motsvarar en premie om
11% jämfört med en extern värdering som Bolaget genomförde under juni
2019.

Pris per aktie i Transaktionen efter estimerade transaktionskostnader
beräknas vara 131,5 kr, motsvarande en totalavkastning om cirka
151,5%, till skillnad från tidigare kommunicerade 131 kr
(totalavkastning: 151%). Detta motsvarar en premie om 16% i
jämförelse med den genomsnittliga stängningskursen under de senaste
sex månaderna före offentliggörandet av Transaktionen.

Tidplan

Transaktionen avses genomföras på följande tidplan:

· Uppskattad tidpunkt för beslut av köparens investeringskommitté:
omkring 22 november 2019

· Uppskattad tillträdesdag i transaktionen: 29 november 2019
Efter Transaktionens genomförande avser styrelsen att Bolaget ska
skifta ut likvid genom inlösen av aktier till aktieägarna och
därefter likvideras. Den ordinarie bolagsstämma, som beräknas
avhållas under mars 2020, avses fatta de beslut som är nödvändiga för
detta. Exakt tidpunkt för den ordinarie bolagsstämman kommer att
finnas tillgänglig genom Bolagets finansiella kalender
(https://www.bravikenlogistik.se/investor-relations/finansiell-kalender/).

* * * * * * *

Stockholm, 28 oktober 2019

BRÅVIKEN LOGISTIK AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Johan Åskog, VD
Bråviken Logistik AB (publ)
+46 8 402 53 81

Sara Williamson, IR-kontakt
Bråviken Logistik AB (publ)
+46 8 402 53 94

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan
april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca
139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter
belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt
uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och
bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market. Bolagets VD är
Johan Åskogh och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Bråviken Logistik AB (publ)
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/braviken/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/15855/2943061/1130968.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.