Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

Bredband2: Bokslutskommuniké 2018

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 600 Mkr för 2018, vilket är
en ökning med 14 % jämfört med 2017. Rörelseresultatet blev 41,1 Mkr.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrad utdelning
med 0,05 kr per aktie.

Jämförelsetalen i denna bokslutskommuniké har, i och med övergång till
redovisning enligt K3, i förekommande fall omräknats med avseende på
tillkommande kostnader för avskrivning på goodwill. Se vidare sid 8
Redovisningsprinciper.

Fjärde kvartalet 2018 i sammandrag

·
Nettoomsättningen uppgick till 155,7 (139,6) Mkr

·
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,7 (10,6) Mkr

·
Resultat före skatt uppgick till 10,4 (10,7) Mkr

·
Resultatet efter skatt uppgick till 7,9 (8,1) Mkr

·
Resultatet per aktie var 0,011 (0,012) kr

Helåret 2018 i sammandrag

·
Nettoomsättningen uppgick till 600,0 (526,9) Mkr

·
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 41,1 (40,9) Mkr

·
Resultat före skatt uppgick till 41,3 (41,2) Mkr

·
Resultatet efter skatt uppgick till 32,0 (31,4) Mkr

·
Resultatet per aktie var 0,046 (0,045) kr

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden
för samma period föregående år.

Viktiga händelser 2018

·
Årsstämman beslutade om höjd utdelning till 0,05 (0,03) kr per aktie,
vilken genomfördes i mars.

·
Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt mycket starkt.

·
Under 2018 har antalet bredbandskunder ökat med netto c:a 7 000 (29
000) st.

·
Under Q4 minskade antalet bredbandskunder med c:a 4 500 st i samband
med Lulebos försäljning av ett fastighetsbestånd, dock ökade de
totala intäkterna då resterande kunder hos Lulebo uppgraderas till
100 Mbit/s.

·
Intäkterna från företagsförsäljningen ökade med 9 % och från
privatförsäljningen med 16 % jämfört med föregående år.

·
Opus Bilprovning valde Bredband2's fiberinfrastruktur för att koppla
samman sina c:a 100 stationer.

·
Bredband2, som 2017 var den första operatören i Sverige som lyckas
leverera en snitthastighet över 100 Mbit/s, enligt rapport från
Stiftelsen för Internetinfrastruktur, har ytterligare förbättrat
snitthastigheten under 2018.

Anders Lövgren, styrelseordförande, Bredband2 i Skandinavien AB
(publ), 46 (0) 70 629 05 91

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som
Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och
företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är
Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på
optisk fiberteknik med över 230 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och
goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade
kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5200
aktieägare med notering på Nasdaq First North Stockholm. Certified
adviser är Redeye AB.

Certified Adviser: Redeye AB Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121
576 90

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande 2019-02-07 kl 10:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bredband2/r/bokslutskommunike-2018,c2734396
https://mb.cision.com/Main/2186/2734396/986982.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.