Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-28

Brighter AB (publ): Single-family office investerar 15 MEUR i Brighter genom riktade nyemissioner.

Styrelsen i Brighter har med bemyndigande från årsstämman den 9 maj
2019 beslutat att genomföra riktade nyemissioner om totalt 15 MEUR
till investeraren Winance, som är ett framstående single-family
office (SFO) med kontor i Dubai och New York.

Kapitalet är avsett för att accelerera kommersialiseringen av bolagets
flaggskeppserbjudande Actiste (https://actiste.com/)® Diabetes
Management as a Service och för ytterligare expansion, samt
produktion.

- Vi befinner oss i en spännande förändringsresa och går från att vara
ett renodlat utvecklingsbolag till att vara ett bolag med fokus på
tillväxt, säger Henrik Norström, Brighters CEO. Winance är ett mycket
framgångsrikt investeringsbolag som själva gått igenom en imponerande
utvecklingsresa och vi ser fram emot att samarbeta med dem.
Finansieringen ger oss utrymme att expandera verksamheten och
tillvarata affärsmöjligheter, men stärker också Brighters position i
det långsiktiga relationsbyggandet med institutionella investerare.

- Vi strävar efter att skapa långsiktigt värde för våra portföljbolag
och vill hjälpa dem att lyckas. Brighter är ett innovativt bolag med
stor tillväxtpotential som passar väl in i vår långsiktiga
investeringsstrategi. Vi delar Brighters vision och är glada över
möjligheten att få vara delaktiga i deras arbete för att förbättra
livet för miljontals människor runt om i världen, säger Cristina
Nine, Winance grundare och CEO.

Parterna har avtalat att dela upp investeringen i tre huvudsakliga
transaktioner (beskrivna nedan) under maximalt 36 månader. I den
första emissionen, som genomförs idag, tillförs Brighter 3 MEUR av de
totalt 15 MEUR som investeraren åtagit sig att investera i Brighter.
I samband med de riktade emissionerna utfärdar Brighter optioner till
bolagets aktieägare för att motverka utspädning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna
genomföra en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning samt att
tillföra bolaget en stark finansiell och strategisk partner med
omfattande erfarenhet av att stötta innovationsbolag i att skala upp
verksamheten och växa.

Sammanfattning

Investeringsbelopp - 15 MEUR under upp till 36 månader.
Transaktion 1: 3 MEUR vid undertecknandet.
Transaktion 2: 3 MEUR på a) antingen full återbetalning (emission av
aktier), eller om kortare b) 3 månader från undertecknandet eller om
längre, c) Cooling Off Period *.

Transaktion 3: 9 MEUR fördelat i transaktioner om 500 000 euro som kan
begäras efter Cooling Off Period.

Investeraren erhåller från Brighter en arrangemangsavgift motsvarande
tre procent (3%) av varje utbetalad Drawdown.

Teckningsoptioner - kan tillföra ytterligare 19,5 MEUR:
50% (7,5 MEUR) i teckningsoptioner till Winance.
80% (12 MEUR) i teckningsoptioner till nuvarande aktieägare i
Brighter.

Ytterligare information

Återbetalning av investeringen ska göras genom utgivning av nya aktier
i Brighter. Priset för de nya aktierna fastställs av den lägsta
volymviktade genomsnittskursen under de fem (5) bankdagar som föregår
varje återbetalningsbegäran med en rabatt på tio (10) procent.

Teckningsoptionerna kommer att utfärdas kostnadsfritt och listas för
handel som BRIG TO5, samt tilldelas till aktieägarna i proportion
till deras aktieinnehav i förhållande till varje drawdown. Det totala
antal teckningsoptioner som ska utfärdas ska motsvara det totala
teckningspriset för nya aktier om 19 500 000 euro. Varje
teckningsoption skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie i
Brighter till en teckningskurs motsvarande 115 procent av den lägsta
volymviktade genomsnittskursen i Brighters aktie under de femton (15)
bankdagar som föregår undertecknandet av detta avtal.

Inlösen av teckningsoptioner under ett aggregerat belopp om 1 000 000
SEK kan äga rum vid åtta (8) tillfällen under tvåveckorsperioden före
6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 och 48 månader efter det datum då
teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket. Inlösen av
teckningsoptioner kan alltid ske om det totala värdet av de utgivna
aktierna är lika med eller överstiger 1 000 000 kronor.

* Ytterligare detaljer om investeringen, inklusive "Cooling Off
Period"-formeln och förklaring av densamma, samt villkoren för
teckningsoptionerna, kommer att finnas tillgänglig på Brighters
hemsida.

Om Winance
Winance is a private investment company, single family office, that
seek to create positive economic impact and long-term value for the
companies we invest in. We have chosen to offer them not only
financial support but as well solutions all along the way, access to
an unparalleled network of advisors, strategic partners and
customers. Our understanding and concept of being together on the
same boat and sharing the same vision, the alignment with the
management teams and efficient decision-making represents the core of
our firm's success. We bring significant resources and credibility
and maintain a long-standing commitment to our principal values of
honesty, integrity, and loyalty.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Actiste.
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i
självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom
ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av
insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet
görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan
informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit
Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in,
bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller
insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd
olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och
vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop
kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att
förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och
frigör enorma vårdresurser. https://actiste.com/

Om Brighter AB.
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj
skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet
hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står
för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters
affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för
varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad
tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla
intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare,
forskning, läkemedelsindustri och samhälle. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG
(http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE86375).
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 -
684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 28 maj 2019 kl. 16:40 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/single-family-office-inv...
https://mb.cision.com/Main/13292/2824753/1053326.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.