Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-23

Brighter AB (publ): Solna tingsrätt godkänner Brighters konkursansökan

Brighter AB (publ.) ("Brighter" eller "Bolaget"), meddelar idag att Solna tingsrätt har beslutat att bifalla den tidigare kommunicerade konkursansökan och försätta bolaget i konkurs. Utsedd konkursförvaltare är advokat Mikael Kubu på Ackordscentralen AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations
IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Om Brighter
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare - med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningssystem är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes Bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se

Denna information är sådan information som Brighter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2022 kl. 16:00 CET. 

Författare Cision