Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

Brinova Fastigheter: Årsstämma i Brinova Fastigheter AB (publ) den 6 maj 2020

Brinova Fastigheter AB (publ) höll den 6 maj 2020 årsstämma i bolagets
lokaler på Landskronavägen 23 i Helsingborg.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för
moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår.
Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående
räkenskapsår och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel
balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex
utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Erik Selin,
Johan Ericsson, Anders Jarl, Anneli Jansson och Johan Tollgerdt samt
nyvaldes Lennart Mauritzson. Årsstämman omvalde Erik Selin till
ordförande för styrelsen.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor
vardera till Johan Ericsson, Anders Jarl, Anneli Jansson och Johan
Tollgerdt. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.
Övriga styrelseledamöter ska inte erhålla något arvode.

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag (EY) valdes till ny revisor för tiden intill
slutet av nästkommande årsstämma. EY har meddelat att Per Karlsson
kommer att vara huvudansvarig revisor. Revisorns arvode utgår enligt
godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende principer för
utseende av valberedning.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B om
sammantaget högst tio procent av aktiekapitalet. Styrelsen ska kunna
besluta om emission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller
annars med villkor.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende
ändring av bolagsordningen.

VD-anförande

Inget VD-anförande lämnades på stämman, utan kommer att finnas
tillgängligt på hemsidan.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost:
per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost:
malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och
samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer
i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet,
samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal
egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att
verka. Fastighetsbeståndet om cirka 241 000 kvadratmeter har ett
marknadsvärde på cirka 4,4 miljarder kronor. Värden skapas genom
selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv
förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av
bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på
Small Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer
information: www.brinova.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/brinova-fastigheter/r/arsstamma-i-brinova-fas...
https://mb.cision.com/Main/14508/3105608/1243083.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.