Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

Brinova Fastigheter: Delårsrapport januari-mars 2020

· Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 74,8 Mkr (66,0).
· Driftsöverskottet ökade med 20 procent till 46,2 Mkr (38,6
· Förvaltningsresultatet ökade med 20 procent till 27,3 Mkr (22,8).
· Periodens resultat uppgick till15,0 Mkr (12,9), motsvarande ett
resultat per aktie om 0,21 kronor (0,18).

· Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 12,2 Mkr
(12,5).

· Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -22,2 Mkr
(-17,4).

· Fastighetsportföljens värde ökade med 14 procent till 4 366,4 Mkr
(3 838,3).

Brinova Q1 2020
(https://mb.cision.com/Public/14508/3104692/92c1a8fad3b1d5e1.pdf)

Väsentliga händelser under kvartalet

· Effekterna av spridningen av Covid-19 har analyserats utifrån
olika riskscenarion. Vi är ödmjuka och har respekt för långsiktiga
konsekvenser som pandemin kan orsaka framöver. Våra tillgångar består
främst av hyresbostäder och samhällsfastigheter med långa avtal med
kommun, region och stat vilket innebär stabila kassaflöden. Av hela
vår kundstock är andelen av hyresintäkterna som kommer från
verksamheter som vi bedömer direkt kan komma att påverkas av den
rådande situationen marginell.

· Brinova genomförde en organisationsförstärkning. Stina Trimark
utsågs till projektutvecklingschef, Martin Wallin utsågs till
Regionchef Öst och Frida Carlsson till Regionchef Väst.

· Brinova tillträdde, i januari, fastigheten Landskrona Banér 8, med
16 bostadslägenheter. Fastigheten är fullt uthyrd med ett hyresvärde
om 1,2 Mkr och förvärvades för 15,9 Mkr.

· Avtal om förvärv av två fastigheter i Skurup tecknades i mars. På
fastigheterna Passaren 1 och Pennan 1 uppförs 65 bostadslägenheter
med en bostadsyta om cirka 4 900 kvm. Fastigheterna förvärvas för ett
underliggande fastighetsvärde om 150 Mkr, beräknade hyresintäkter
uppgår till 7,8 Mkr och tillträde sker under första kvartalet 2021.

· Avtal om försäljning av fastigheten Hörby Dybeck 4 tecknades i
mars. Fastigheten består av 2 400 kvm kontor. Fastigheten säljs för
ett underliggande fastighetsvärde om 22,1 Mkr. Frånträde sker den 1
juli 2020.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Brinova har, tillsammans med ett antal byggherrar, tilldelats
markanvisning i Täppets bostadsområde i Åhus i Kristianstads kommun
för uppförandet av bostäder. Brinova planerar att bygga totalt 48
hyreslägenheter.

· Som ett led att minska Brinovas kommersiella innehåll konverteras
cirka 2 800 kvm kontorsytor till bostadslägenheter.

· Brinova har tagit fram ett koncept med Eksjöhus och uppför 57
attraktiva bostadslägenheter med hög standard inom befintliga
fastigheter i Rödeby, Nättraby och Jämjö, alla orter belägna strax
utanför Karlskrona.

· Nytt ramavtal har tecknats med Swedbank. Avtalet omfattar 200 Mkr
och en kapitalbindningsperiod om cirka 3 år.

· Brinova genomförde en riktad nyemission av cirka 7,2 miljoner
B-aktier och tillfördes 173,6 Mkr.

- I denna turbulenta tid koncentrerar vi oss på vårt aktiva och
framtidsorienterade projektutvecklingsarbete, säger Per Johansson, VD
för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter;

- Med vårt stabila kassaflöde och en nyligen genomförd nyemission så
står vi starka och kan tillvarata de möjligheter denna kris kan
skapa.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost:
per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost:
malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i
detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och
samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer
i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet,
samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal
egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att
verka. Fastighetsbeståndet om cirka 241 000 kvadratmeter har ett
marknadsvärde på cirka 4,4 miljarder kronor. Värden skapas genom
selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv
förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av
bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på
Small Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer
information: www.brinova.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/brinova-fastigheter/r/delarsrapport-januari-m...
https://mb.cision.com/Main/14508/3104692/1242375.pdf
https://mb.cision.com/Public/14508/3104692/983c1975bcb2c98a.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.