Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-19

Brunswick Real Estate: Nyfosa Finland förvärvar fastigheter i Finland till ett värde om 149 mkr

2021-07-19
Nyfosa Finland har förvärvat en portfölj med industri- och handelsfastigheter i de finska regionsstäderna Uleåborg och Hyvinge. Förvärvet uppgår till ett värde om 14,7 miljoner euro, motsvarande cirka 149 miljoner kronor.

De fem moderna fastigheterna har en total yta om cirka 9 000 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 1,1 miljoner euro, motsvarande cirka 11,6 miljoner kronor. Portföljen är belägen i regionsstäderna Uleåborg och Hyvinge och inhyser två etablerade hyresgäster, Suomen Autokauppa Oy (SAKA) och Suomen Autohoulo Oy (SAH), med främst bilförsäljningverksamhet och -verkstäder. Total genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 10 år och uthyrningsgraden uppgår till 100 procent. Tillträde sker den 19 augusti 2021.
 

"Vi fortsätter att bygga upp en bra portfölj på den finska marknaden. Detta förvärv breddar portföljen med industri- och handelsfastigheter i bra lägen och med två väletablerade hyresgäster", kommenterar Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland på Brunswick Real Estate.

 

För mer information:
Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland, Brunswick Real Estate
m: +358 40 029 7312
e: hanna.rauhala@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estate
Brunswick Real Estate är en ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Brunswick bygger oberoende investeringsplattformar med väl definierade investeringsstrategier i nära samarbete med nordiska och internationella investerare och lokala partners. Teamet består av cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Läs mer på: www.brunswickrealestate.com

Författare Cision