Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-30

BSP-ME: Ex spleis og nytt pålydende / Ex reverse split and new face value 31.07.2019

Det vises til melding fra selskapet 29.07.2019.
Aksjene i Black Sea Property AS noteres ex spleis og
nytt pålydende fra og med 31.07.2019.
Forhold: 25 gamle aksjer gir 1 ny aksje.

Reference is made to announcement from the company
29.07.2019. The shares in Black Sea Property AS will be traded ex
reverse split and new face value as from 31.07.2019.
Ratio: 25 old shares give 1 new share.

BSP-ME:
Ny / New - Pålydende/ Face value: NOK 0.25
Ny / New - EMS: 2000
Ingen endring / No change - ISIN: NO0010755101
Ingen endring / No change - Tick Size Tabell: OBEQ_PT_0
Ingen endring / No change - Instrument ID: 1302211
Ingen endring / No change - Handelsvaluta / Trading Currency: NOK
Ingen endring / No change - Segment: MERK

*Mrk: Eventuelle overnattende ordre vil bli slettet av Oslo Børs etter 16:45
*Note: Any overnight orders will be deleted by the Exchange after 16:45

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/481994

Författare OSE News