Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

BTS GROUP AB: BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

Resultatet ökar 21 procent under 2019 och 17 procent under fjärde kvartalet

1 januari?31 december 2019

* Nettoomsättningen uppgick till 1 865 (1 598) MSEK. Rensat för
valutakursförändringar var tillväxten 10 procent.
* Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 21 procent till 245 (202) MSEK.
* Resultatet före skatt ökade med 20 procent till 216 (180) MSEK.
* Resultatet efter skatt ökade med 20 procent till 151 (126) MSEK.
* Resultatet per aktie ökade med 18 procent till 7,84 (6,67) SEK.

Fjärde kvartalet 2019

* Nettoomsättningen uppgick till 553 (494) MSEK. Rensat för
valutakursförändringar var tillväxten 6 procent.
* Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 17 procent till 89 (76) MSEK.
* Resultatet före skatt ökade med 15 procent till 80 (70) MSEK.
* Resultatet efter skatt ökade med 13 procent till 55 (49) MSEK.
* Resultatet per aktie ökade med 11 procent till 2,86 (2,58) SEK.

Utdelning

Föreslagen utdelning är 4,20 (3,60) SEK per aktie att utbetalas vid två
tillfällen med 2,10 SEK per utdelning.

Kommentarer från VD

?Vår totala rörelsemarginal ökar under 2019 med 0,6 procentenheter till
13,2 procent. Det är en fortsättning på den positiva trenden i
EBITA-marginalen sedan fjärde kvartalet 2016.?

Utsikter för 2020

Under 2020 förväntar vi oss ett resultat före skatt som är bättre än
föregående år.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com

 
08-587 070 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 18 februari 2020 kl. 08.00 CET.

Om BTS Group AB (publ)
BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med cirka 780
medarbetare vid 35 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna
när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med
ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå
från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att
man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat
engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på
deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och
stärka de kritiska
förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre
affärsresultat.
It?s strategy made personal.
Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland:
Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och
utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching
samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av
förändringar.
BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler
än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största
kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP,
Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under
symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com

.

 

Bilagor

* Bokslutskommuniké_2019_SE

* Release_Q419_SE

Författare Hugin Nyheter