Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

BTS GROUP AB: BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

Rörelseresultatet minskar 59 procent under första kvartalet

1 januari?31 mars 2020

* Nettoomsättningen uppgick till 372 (376) MSEK. Rensat för
valutaeffekter minskade omsättningen med 4 procent.
* Rörelseresultatet (EBITA) minskade med 59 procent till 12 (30) MSEK.
* Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 3,2 (7,9) procent.
* Resultatet efter skatt minskade med 82 procent till 3 (16) MSEK.
* Resultatet per aktie minskade med 82 procent till 0,15 (0,85) SEK.
* Under första kvartalet 2020 utbröt en global pandemi till följd av
coronaviruset covid-19. Pandemin har påverkat koncernens omsättning
och resultat negativt under slutet av kvartalet.

Kommentarer från VD

?Från och med 1 mars och t.o.m. dagen för denna rapport har BTS vunnit
affärer motsvarande över 350 MSEK i nya digitala och virtuella projekt i
mer än 150 kundprojekt för leverans från och med andra kvartalet.?

Utsikter för 2020

Det råder för närvarande väsentlig osäkerhet om hur intäkterna för fysiska,
digitala och virtuella leveranser kommer att utvecklas under året, och vi
har idag ej tillräckligt underlag för att ge finansiella utsikter för året.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com

 
08-587 070 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 14 maj 2020 kl. 08.00 CET.

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med drygt 860
medarbetare vid 35 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna
när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med
ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå
från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att
man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat
engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på
deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och
stärker de kritiska förmågor som medarbetare och ledare behöver för att
skapa bättre affärsresultat. It?s strategy made personal.
Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland:
Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och
utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching
samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av
förändringar.
BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler
än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största
kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP,
Mercado Libre, Salesforce.com, SAP och Tencent.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under
symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com

.

 

 

Bilaga

* BTS_Q120_SE

Författare Hugin Nyheter