Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-28

BTS GROUP AB: Ökat antal aktier och röster i BTS Group

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom
strategigenomförande, har ökat antalet aktier och röster i bolaget under
december 2018.
Ökningen har skett genom en riktad nyemission till följd av utnyttjande av
personaloptioner.

Under december har innehavare av personaloptioner enligt programmet
utnyttjat dem till förvärv av 36 860 nya B-aktier i bolaget. Efter detta
uppgår det totala antalet aktier i BTS Group till 19 013 916, fördelat på
853 800 A-aktier och 18 160 116 B-aktier. Antalet röster uppgår till 26 698
116, fördelat på 8 538 000 röster hänförliga till A-aktier och 18 160 116
röster hänförliga till B-aktier. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till
6 337 972 kronor.

BTS Groups personaloptionsprogram 2015/2019 beslutades av årsstämman 2015.
Villkoren för optionerna innebär att de kan utnyttjas successivt efter
tilldelning, förutsatt att vissa av bolagets finansiella mål är uppnådda.
Vidare förutsätts anställning vid nyttjandet, som kan ske till och med juni
2019.
En närmare redogörelse för personaloptionsprogrammet finns i not 6 i BTS
Groups årsredovisning 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com
08-587 070 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 december 2018 kl. 08:00 CET.

Om BTS Group AB (publ)
BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med närmare 700
medarbetare vid 37 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna
när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med
ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå
från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att
man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat
engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på
deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och
stärka de kritiska förmågor som medarbetare och ledare behöver för att
skapa bättre affärsresultat. It’s strategy made personal.
Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland:
Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och
utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching
samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av
förändringar.
BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler
än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största
kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP,
Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under
symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga

* Personaloptioner 20181228

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.