Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

BTS Group: Penser Access: BTS Group - Fortsätter med digital leverans

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 372 mkr vilket var i linje
med tidigare offentliggjorda siffror. Den organiska tillväxten i
kvartalet uppgick till -7%. EBITA uppgick till 12 mkr, i linje med
tidigare offentliggjorda siffor. I samband med rapporten tillkännagav
bolaget att man sedan den första mars har vunnit över 150 kundprojekt
med digital leverans. Dessa projekt har ett värde på över 350 mkr.
Sedan vinstvarningen den 23e april har bolaget vunnit affärer
motsvarande ca 100 mkr. Vi justerade ned våra omsättningsestimat med
ca 4% i år och våra EBIT estimat med 7%. För kommande två år lämnar
vi i princip estimaten oförändrade. BTS handlas i dagsläget på en
implicit WACC om ca 14%. Vi väljer att bibehålla vårt motiverade
värde om 270-280 kr vilket gör att vi ser en fortsatt hög potential i
aktien. Bolaget har en välfylld kassa som vi bedömer kan addera
150-200 mkr i försäljning. Vi bedömer dock att förvärv är att vänta
först i H2.

Läs den fullständiga analysen:
https://links.penser.se/f/a/bts_20200515.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på
www.penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bts-group/r/penser-access--bts-group--fortsat...

Författare Cision News