Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Bublar Group AB (publ): Delårsrapport Q1, Bublar Group

Vi levererar på tillväxtstrategin

- Nu är villkoren för att genomföra förvärvet av Goodbye Kansas
uppfyllda. Förvärvet är ett led i vår strategi att skapa ett av
världens främsta bolag inom visualisering och XR-teknologi. I början
av maj startade vi softlansering av Otherworld Heroes i tre länder
som är mer öppna beaktat Covid-19. Spelet har mottagits väl. För
Hello Kitty AR: Kawaii World är vi i dialog med Sanrio om lämplig
tidpunkt för lansering. Den stora utmaningen med restriktionerna
kring Covid-19 ställer nya krav på bolaget och hur vi jobbar. Jag är
därför stolt över hur våra medarbetare har lyckats leverera under den
rådande situationen. Vi har fler utestående offerter än någonsin
tidigare, vi har fullt fokus på produktutvecklingen på våra
plattformar och ett par av våra produkter är i final i den stora
tävlingen inom AR/VR - Auggie Awards från AWE-mässan i Silicon
Valley, säger Maria A Grimaldi, VD Bublar Group

Läs hela VD ordet nedan

Läs hela rapporten här
https://bublar.com/sv/investor-relations/finansiella-rapporter/

Första kvartalet, 1 januari - 31 mars 2020
· Nettoomsättningen uppgick till 4,7 Mkr (4,7)
· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,2 (-6,0) Mkr.
Kostnad för utveckling av spel och spelplattform uppgick till ca 3,4
Mkr.

· Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -11,3 (-9,2) Mkr,
varav avskrivningar på goodwill uppgår till 3,2 Mkr
· Resultat före skatt uppgick till -11,3 (-9,2) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,22) kr

Viktiga händelser under första kvartalet

· Bublar Group får order från internationellt detaljhandelsbolag. I
detta projekt samarbetar Vobling med Goodbye Kansas och levererar
XR-lösningen för applikationen.

· Bolaget fick ett antal nya kunder inom segmentet Work och Shop;
bland annat AlfaLaval, Paroc,

Hector Rail, Rimasys och Broni&Bo.
· 3D- och AR-visningar inom segmentet Shop, på Sayducks plattform
ökade med 37 procent, jämfört med motsvarande kvartal föregående år
och uppgick till 1,4 miljoner visningar.

· Med anledning av Covid-19 är beslutsprocesserna längre och några
projekt inom segmentet Work har senarelagts när det gäller lansering.
Inom Shop har intresset ökat. Intresset för spel och XR-lösningar har
stärkts under den rådande situationen.

Viktiga händelser efter första kvartalet

· Styrelsen i Bublar Group har beslutat att förvärva Goodbye Kansas
Holding AB då villkoren för affären är uppfyllda. Affären är ett led
i Bublars strategi och ger möjlighet att skapa en världsledande aktör
inom XR-teknologi och visualisering.

· Magnus Granqvist utsågs till VD för Virtual Brains med ansvar för
affärsområdet Play. Avsikten är att accelerera utvecklingen av
affären genom fler partnerskap med rättighetshavare för fler
IP-rättigheter samt att vässa erbjudandet för Play-delen.

· Den 7 maj softlanseras Otherworld Heroes, världens första
platsbaserade MMORPG, i Sverige, Polen och Indonesien som de första
marknaderna. Softlanseringen innebär att spelet nu kan trimmas
ytterligare för en större publik inför successiv lansering på fler
och fler marknader.

· Play-delen påverkas genom lock-down i flera ekonomier. För Hello
Kitty AR: Kawaii World är vi i dialog med Sanrio om lämplig tidpunkt
för lansering.

Verkställande direktörens kommentar

Vi levererar på tillväxtstrategin

Nu är villkoren för att genomföra förvärvet av Goodbye Kansas
uppfyllda. Förvärvet är ett led i vår strategi att skapa ett av
världens främsta bolag inom visualisering och XR-teknologi. I början
av maj startade vi softlansering av Otherworld Heroes i tre länder
som är mer öppna beaktat Covid-19. Spelet har mottagits väl. För
Hello Kitty AR: Kawaii World är vi i dialog med Sanrio om lämplig
tidpunkt för lansering. Den stora utmaningen med restriktionerna
kring Covid-19 ställer nya krav på bolaget och hur vi jobbar. Jag är
därför stolt över hur våra medarbetare har lyckats leverera under den
rådande situationen. Vi har fler utestående offerter än någonsin
tidigare, vi har fullt fokus på produktutvecklingen på våra
plattformar och ett par av våra produkter är i final i den stora
tävlingen inom AR/VR - Auggie Awards från AWE-mässan i Silicon
Valley.

Med Goodbye Kansas verksamhet och våra nuvarande segment bygger vi en
koncern som får en unik position för att fortsätta utveckla tjänster
och skalbara produkter. Vi blir ett bolag med över 200 Mkr i
omsättning och en global kundstock.

Goodbye Kansas har en internationell kundbas och kreativ höjd med
kunder som Electronic Arts/DICE, Ubisoft, Disney, Warner, CD Project,
Epic, HBO, Netflix, Amazon, Marvel och Oculus/Facebook.

Den ökande efterfrågan på XR-teknologi inom både entertainment och
industriella tillämpningar gör att vi gemensamt kan möta efterfrågan
med både förstklassigt visuellt innehåll och teknologisk spets.

Tillsammans med vår expertis inom plattforms- och produktutveckling
med skalbar intäktsmodell för visualisering inom XR teknologi kan vi
bredda erbjudandet inom Entertainment och Enterprise. Vi har redan
pågående samarbeten för globala kunder där våra respektive
spetskompetenser skapar ett ännu starkare erbjudande.

I vårt segment Play öppnade vi i februari det andra betatestet av
Otherworld Heroes, med goda KPIer. I början av maj startade vi därför
softlansering av spelet på de tre första marknaderna Sverige, Polen
och Indonesien. Otherworld Heroes är också finalist i Auggie Awards.

För vårt andra egenutvecklade spel Hello Kitty AR: Kawaii World har vi
en löpande dialog med Sanrio om lanseringsstrategi då målsättningen
har varit att lansera i samband med OS. Vi utvärderar just nu olika
alternativ beaktat nytt datum för OS och vilka länder som är
tillräckligt öppna för kartbaserade spel.

Genom vår spelutveckling har vi utvecklat plattformen för kartbaserade
spel med XR teknologi. Vi har också skaffat oss värdefulla
erfarenheter av samarbeten med rättighetshavare genom vår tid med
Sanrio.

Det är mot den bakgrunden Magnus Granqvist, en av grundarna till
Bublar, går in som VD i Virtual Brains och tar ansvar för vårt
affärsområde Play. Avsikten är att accelerera utvecklingen av affären
genom att utveckla ytterligare partnerskap med rättighetshavare för
fler IP-rättigheter samt att vässa vårt erbjudande för Play-delen. Vi
ser en ökad efterfrågan i marknaden nu och med vår kompetens inom
kartbaserade spel, vårt AR och VR kunnande inom segmenten Work och
Shop, har vi möjlighet att utveckla affären.

Inom segmentet Work har vi tagit nya kunder även om beslutsprocesserna
är längre för tillfället. Vi har använt den tillgängliga tiden för
att snabba på vår redan lagda plan för investering i
produkt-utvecklingen av vår Virtual Training Platform som är basen
för våra specialanpassade och skalbara produkter. Just nu ligger vi
långt framme i utvecklingen av en spännande ny produkt. Vi är också
finalister i Auggie Awards med vår Fire trainer.

Inom segmentet Shop har vi vunnit nya kunder. Fler och fler branscher
och företag, både inom B2B och B2C upptäcker möjligheterna med vår
plattform för att kunna presentera sina produkter i 3D och AR för
kunderna. För segmenten Work och Shop ser vi nu synergier inom
försäljning och marknadsföring, 3D-utveckling, samt i ett gemensamt
erbjudande som utvecklas med Sayduck-plattformen som grund.

För våra tre segment Work, Shop och Play fortsätter vi att utveckla
skalbara produkter på våra plattformar: Virtual Training Platform,
Fire Fighting Simulator, Sayduck Platform och Real-World Games
Platform.

Avslutningsvis vill jag ytterligare kommentera situationen med
Covid-19 och dess påverkan på Bublar. Hittills har vi klarat
produktionen i samtliga våra segment väl, trots att merparten av våra
medarbetare arbetar hemifrån. Hur den påverkar oss framåt är beroende
av hur länge denna situation består och när länder väljer att lätta
på sina restriktioner.

Både underhållning och spel är branscher som utvecklats positivt under
denna period, vilket är en stor möjlighet för oss. Med förvärvet av
Goodbye Kansas kommer vi att kunna ta en ännu starkare position inom
dessa områden.

Behovet för företag att kunna presentera, sälja och utbilda digitalt
växer också, men med det sagt är efterfrågan också beroende av att
företag vågar ta beslut och ställa om sin verksamhet mot mer digitala
lösningar.

Vi har hög kompetens och ligger i framkant i tillämpningar av
XR-teknologin. En teknologi som ligger än mer rätt i en värld där det
åtminstone under en tid kommer vara svårare att träffas fysiskt. I
ljuset av detta tror jag att förändringen av sätten hur vi arbetar,
lär oss, handlar och spelar kommer gå betydligt snabbare.

Maria A Grimaldi
VD Bublar Group AB

Viktig information
Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 20 maj 2020 kl 08.30 CET.

För med information kontakta:
Maria A Grimaldi, VD Bublar Group: maria.grimaldi@bublar.com Telefon:
070-828 38 34

Anders Lindell, CFO Bublar Group: anders.lindell@bublar.com Telefon: 070-841 83 14

Bublar Group
Bublar Group AB (publ) är nordens ledande noterade XR-teknologibolag
specialiserat inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR).
Företaget erbjuder XR-lösningar inom E-commerce, Entertainment,
Training och Manufacturing. I företaget ingår dotterbolagen Vobling,
Sayduck och Virtual Brains. Bublar har huvudkontor i Stockholm och är
noterat på Nasdaq First North Growth Market.

In essence, Bublar Group will change the game. We change how we Work,
Shop and Play.

Bolagets har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3,
Stockholm, email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50

Bublar Group AB (Publ) Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm Telefon +46 8 559 251 20 www.bublar.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bublar-group-ab--publ-/r/delarsrapport-q1--bu...
https://mb.cision.com/Main/16283/3116359/1251010.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.