Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-18

Bufab Group: Delårsrapport januari - juni 2019

Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat. Starkt kassaflöde.

Förvärv av HT BENDIX A/S.

Andra kvartalet 2019

* Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 089 (980) MSEK. Den
organiska tillväxten var 3 procent.
* Orderingången ökade med 10 procent och var något lägre än
nettoomsättningen
* Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 103 (98) MSEK och
rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent (10,0)
* Resultatet per aktie uppgick till 1,91 (1,78) SEK
* Efter kvartalets slut slutfördes förvärvet av HT BENDIX A/S med en
årlig omsättning på omkring 500 MSEK. Kostnaderna för förvärvet
uppgick till 3 MSEK och har belastat det andra kvartalet. Förvärvet
förväntas bidra till Bufabs resultat per aktie från och med det
tredje kvartalet 2019

Januari - juni 2019

* Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 2 180 (1 925) MSEK. Den
organiska tillväxten var 4 procent
* Orderingången ökade med 13 procent och var något lägre än
nettoomsättningen
* Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 222 (204) MSEK och
rörelsemarginalen uppgick till 10,2 procent (10,6)
* Resultatet per aktie ökade till 4,14 (3,77) SEK

 
KONCERNEN I SAMMANDRAG

  Kvartal 2      ? Jan-jun     ?     12 mån
rullande     Helår
MSEK     2019      2018     %     2019      2018      %
    2018/19     2018 
Orderingång     1 080     979     10     2 164     1 923  
  13     4 039     3 798
Nettoomsättning     1 089     980     11     2 180     1 925
    13     4 041     3 786
Bruttoresultat     303     282     8     607     559    
9     1 136     1 088
%     27,8     28,8           27,8     29,0          
28,1     28,7
Rörelsekostnader     -200     -184     9     -385     -355
    8     -751     -721
%     18,4     18,8           17,6     18,4          
-18,6     19,0
Rörelseresultat (EBITA)     103     98     5     222    
204     9     385     367
%     9,5     10,0           10,2     10,6          
9,5     9,7
                                                 
Rörelseresultat     100     96     4     217     200    
8     375     358
%     9,2     9,8           9,9     10,4          
9,3     9,5
Resultat efter skatt     71     67     7     155     142  
  9     268     255
Resultat per aktie, SEK     1,91     1,78     7     4,14    
3,77     10     7,16     6,79

VD-KOMMENTAR

Bufab hade en fortsatt god utveckling under det andra kvartalet 2019 med
11% tillväxt. Resultat och kassaflöde ökade jämfört med det mycket starka
andra kvartalet föregående år. Vi fortsatte att investera i vår strategi
?Leadership 2020?, samt slutförde i juli ett större förvärv.

Allt detta skedde mot en bakgrund som karaktäriseras av ökad osäkerhet på
marknaden. Den underliggande efterfrågan avtog under kvartalet, särskilt i
vissa branscher (t ex fordonsbranschen) och geografier (t ex Kina). Trots
det uppnådde Bufab en organisk tillväxt på 3 procent, vilket berodde på
högre marknadsandelar på flertalet marknader.

Båda rörelsesegmenten ökade sitt rörelseresultat. I segment International
såg vi en bra men något svagare tillväxt än tidigare. Vi ökade våra
marknadsandelar och fortsatte att investera i strategiska områden.
Resultatet i kvartalet ökade endast marginellt medan utvecklingen under det
första halvåret var god. I segment Sweden såg vi svagare
marknadsförutsättningar och negativ organisk tillväxt. Trots en fortsatt
svag svensk krona stärktes bruttomarginalen tydligt jämfört med de senaste
två kvartalen. Denna förbättring berodde på omfattande prishöjningar, vilka
tillsammans med god kostnadskontroll och bidrag från förvärvet Rudhäll
Industri möjliggjorde ett ökat rörelseresultat även i detta segment.

Vi fortsatte under kvartalet våra satsningar på strategin ?Leadership
2020?, som innebär att vi skall vara det ledande bolaget i vår bransch
nästa år, 2020. Vi har nu hunnit ungefär halvvägs med våra planer och
börjar se resultaten ta form. Vi har väsentligt förstärkt våra processer,
verktyg och vårt team inom nyckelområde som inköp, logistik, och kvalitet.
Vi har tagit fram nya lösningar som hjälper våra kunder att förbättra sin
produktivitet. Vi har också påbörjat en tätare integration med både kunder
och leverantörer med hjälp av nya digitala verktyg. Detta gör det möjligt
att effektivisera hela värdekedjan. Vi förbättrar ständigt relationerna med
våra viktigaste kunder, och är på god väg att bygga upp en världsledande
leverantörsbas. Dessa satsningar har finansierats genom den tillväxt vi har
åstadkommit med hjälp av ökade marknadsandelar de senaste åren.

Vi har också fortsatt att leta intressanta förvärvskandidater som kan bidra
med tillväxtsynergier, kundrelationer, leverantörsbaser och expertis. I
juli slutförde Bufab förvärvet av HT BENDIX A/S, en ledande dansk ?Supply
Chain Partner? med omkring 500 MSEK i omsättning. Detta förvärv är ett
starkt och betydelsefullt komplement till vår befintliga verksamhet i
Norden.

Under den närmaste tiden är marknadsutsikterna mer osäkra än tidigare,
vilket återspeglas i Bufabs något lägre organiska tillväxt och orderingång
i kvartalet. Vi kommer att fortsätta våra strategiska satsningar, men går
nu in i en fas där fokus framförallt är på att generera resultat, till
exempel i form av inköpsbesparingar. Vi kommer också att fokusera mer på
intern effektivitet.

Med hjälp av dessa åtgärder avser vi att generera  en fortsatt god
utveckling även i ett eventuellt mer osäkert marknadsklimat.

Jörgen Rosengren
VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS

En telefonkonferens kommer att hållas den 18 juli 2019 kl 10.00 CET. Jörgen
Rosengren, VD & koncernchef samt Marcus Andersson, CFO kommer att
presentera resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44
(0) 2071 928 000, UK 08 445 718 892, Sverige 08 506 921 80 alt USA
1 631 510 7495. Konferenskod: 1098999.

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort
registrering är nödvändig.

 

KONTAKT

Jörgen Rosengren
CEO
+46 370 69 69 00
jorgen.rosengren@bufab.com

Marcus Andersson
CFO
+46 370 69 69 66
marcus.andersson@bufab.com

Om Bufab
Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder
sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp,
kvalitatssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs
kunderbjudande Global Parts Productivity TM syftar till att förbättra
produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är iag ett internationellt bolag med
verksamhet i 27 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka
1 300 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till
cirka 4,0 miljarder SEK och rörelsemarginalen till cirka 10 procent.
Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "BUFAB". För
mer information se www.bufab.com.

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 18 juli 2019 kl 7.30 CET.

Bilaga

* Q2 report 2019 SV

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.