Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-02

Bulten AB: Bulten samordnar sin verksamhet med PSM och flyttar till ny gemensam byggnad i Ohio, USA

Bulten AB (publ) har fattat beslut om att samordna sin verksamhet i
USA med nyförvärvade PSM International och att flytta de båda
verksamheterna till nybyggd, gemensam byggnad i Ohio. Syftet är dels
att kunna expandera på den lokala nordamerikanska marknaden, dels att
uppnå samordningsvinster. Flytten påbörjas våren 2020 och planeras
vara klar under hösten 2020.

Den nya fabriken kommer att vara belägen i Streetsboro i Ohio, mellan
Bultens nuvarande anläggning i Hudson och PSMs i Youngstown, där
Bulten har tecknat ett tolvårsavtal om cirka 1 miljon USD per år för
hyra av lokalerna. Flytten startar under våren 2020 och beräknas vara
klar under hösten samma år. Flytten innebär investeringar om cirka 1
miljon USD.

"Med denna flytt stärker vi vår position i USA samtidigt som vi uppnår
samordningsvinster och säkerställer kapacitet att hantera framtida
tillväxt", säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 mars, 2020 kl.20:40 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement
till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet
sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade
specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling,
line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten
erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav.
Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder
och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq
Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bulten-ab/r/bulten-samordnar-sin-verksamhet-m...
https://mb.cision.com/Main/405/3050819/1204555.pdf

Författare Cision News