Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Bulten AB: Bulten slutför förvärvet av PSM International

Bulten meddelar idag att förvärvet av PSM International Holdings
Limited ("PSM") har slutförts. Transaktionen offentliggjordes i ett
pressmeddelanden den 20 december 2019, då det meddelades att Bulten
ingått ett avtal att förvärva PSM till en köpeskillingen uppgående
till 24,5 MUSD (230 MSEK) på kassa- och skuldfri bas.

PSM, grundat 1931, utvecklar, producerar och levererar fästelement
till internationella marknader, främst inom fordonsindustrin. Bolaget
har cirka 350 anställda, produktionsenheter i Kina, Taiwan och
Storbritannien samt distributionscenter i 22 länder.

"Jag är mycket glad över att kunna tillkännage detta förvärv, en
milstolpe i Bultens utveckling. Våra verksamheter kompletterar
varandra väl och förvärvet kommer att stärka vår position i Asien och
Nordamerika samt stärka vår produktionskapacitet och vårt
produkterbjudande. Jag ser fram emot att välkomna PSM till
Bulten-gruppen", säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten.

Marco Suzuki kommer fortsatt att vara vd och koncernchef för PSM och
kommer också att ingå i Bultens koncernledning.

Pressmeddelandet från den 20 december 2019 finns tillgängligt på
www.bulten.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef, Bulten
Tel: + 46 (0)31-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 februari 2020 kl.15:00 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement
till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet
sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade
specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling,
line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten
erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav.
Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder
och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq
Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bulten-ab/r/bulten-slutfor-forvarvet-av-psm-i...
https://mb.cision.com/Main/405/3049285/1203225.pdf

Författare Cision News