Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-11

Bulten AB: Bultens Q2 rapport 2018

Mycket stark tillväxt.

ANDRA KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 810 (708) MSEK, en ökning med 14,5%
jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 57 (57) MSEK, vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 7,1 (7,9)%.

· Resultat efter skatt uppgick till 40 (39) MSEK.
· Orderingången uppgick till 855 (765) MSEK, en ökning med 11,7%
jämfört med samma period föregående år.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 54 (37)
MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 1,99 (2,01) SEK.
· Bulten har tilldelats "Jaguar Land Rover Global Supplier
Excellence Award".

· Bulten AB (publ):s styrelse har utsett Anders Nyström till ny
verkställande direktör och koncernchef med tillträde den 8 februari
2019.

JANUARI - JUNI

· Nettoomsättningen uppgick till 1 663 (1 486) MSEK, en ökning med
11,9% jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 124 (120) MSEK, vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 7,4 (8,0)%.

· Resultat efter skatt uppgick till 88 (90) MSEK.
· Orderingången uppgick till 1 634 (1 485) MSEK, en ökning med 10,0%
jämfört med samma period föregående år.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 80 (35)
MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 4,42 (4,60) SEK.
· Nettoskulden uppgick till 118 (nettokassa 3) MSEK och soliditeten
var 66,0 (69,4)% vid periodens slut.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Styrelsen har beslutat att nyttja det bemyndigande som gavs vid
årsstämman den 26 april 2018 beträffande förvärv av egna aktier.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

"Mycket stark tillväxt under andra kvartalet med ökad nettoomsättning
och orderingång om 14,5 respektive 11,7 procent. Tillväxten drivs
framför allt av upprampning av tidigare kommunicerade kontrakt men
också av god efterfrågan inom Bultens kundsegment.

Rörelseresultatet var i linje med motsvarande kvartal föregående år,
dock med en minskad rörelsemarginal. Den lägre rörelsemarginalen
förklaras av ökade världsmarknadspriser på stål och övriga metaller
samt av en ojämn produktionstakt på grund av upprampning av nya
modeller under kvartalet samt att föregående år var positivt påverkat
av återvunnen fordran. De negative effekterna på rörelseresultatet
har delvis vägts upp av positiva valutakursförändringar.

Den finansiella positionen är fortsatt stark och vårt handlingsutrymme
har utökats under kvartalet med ett nytt långsiktigt
finansieringsavtal för att säkra den framtida tillväxten. Bulten har
mångåriga kundkontrakt och en stark position på marknaden och är väl
rustade för att möta både den ökade efterfrågan på våra produkter och
den högre investeringstakten.

Bulten har under kvartalet fått ytterligare ett prestigefyllt pris
inom fordonsindustrin, Jaguar Land Rovers "Global Supplier Excellence
Award" - något vi är mycket stolta över."

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i
telefonkonferens den 11 juli 11:00. Rapporten presenteras då av Tommy
Andersson, President and CEO samt av Helena Wennerström, Executive
Vice President and CFO via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via
länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q2-2018. Det kommer också
vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress
eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter
före start:

UK: +442030089807
SE: +46856642669
US: +18558315944
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs
försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018 kl.08:30 CET.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den
internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig
från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade
specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling,
line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten
erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav.
Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder
och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq
Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bulten-ab/r/bultens-q2-rapport-2018,c2570488
http://mb.cision.com/Main/405/2570488/876665.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.