Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

BULTEN: UPPRAMPNING NYA KONTRAKT LÅNGSAMMARE ÄN TÄNKT - VD (NY)

(Tillägg: från femte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nedgången på fordonsmarknaderna har fortsatt
under det tredje kvartalet och den svagare efterfrågan har satt avtryck i
Bultens volymer.

"Upprampningen av de nya kontrakten sker långsammare än vad som tidigare
aviserats, men förväntas successivt att delvis kompensera för den allmänna
marknadsnedgången under kommande kvartal", skriver vd Anders Nyström i
rapportens vd-ord.

Underabsorptionen har påverkat resultatet negativt med cirka 18 miljoner
kronor under kvartalet. Kundernas volymneddragningar med kort varsel har i
viss mån motverkat effekterna av initierade åtgärder för lagerreduktion,
uppger bolaget vidare.

Det justerat rörelseresultat uppgick till 19 miljoner kronor (38), vilket
motsvarar en justerad rörelsemarginal på 2,8 procent (5,2). Inklusive
kostnader för omlokaliseringskostnader i Kina samt omstrukturering i Tyskland
blev rörelseresultat -8 miljoner kronor.

Inför det fjärde kvartalet kostanterar Anders Nyström att orderingången ökat
med 7,3 procent. Osäkerheten kring konjunkturläget och brexit ökar dock
osäkerheten.

"Detta kan påverka produktionstakten även under det fjärde kvartalet och
anpassningar av både inköp och produktion sker löpande", kommenterar vd:n.

---------------------------------------
Michael Bernander +46 8 5191 7917

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News