Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-13

Bure Equity 2 kv: Resultat e finans 30 Mkr (-35)

(SIX) Investmentbolaget Bure Equity redovisar ett resultat
efter finansnetto på 30 miljoner kronor (-35) för det andra
kvartalet 2013.

Rörelseresultatet blev 29 miljoner kronor (-37).

Nettoresultatet uppgick till 28 miljoner kronor (-36),
motsvarande 0,35 kronor per aktie före utspädning (-0,44).

Nettoomsättningen blev 199 miljoner kronor (215).

De totala intäkterna var 235 miljoner (212). Där ingår
förutom nettoomsättningen övriga rörelseintäkter med 9,6
miljoner (1,9), exitvinster med 6,1 miljoner (0) och
resultatandelar i intressebolag med 21 miljoner (-5,4).

Substansvärdet uppgick den 9 augusti till 30,80 kronor per
aktie.

Jonathan Axelsson, tel +46 8 586 163 77
jonathan.axelsson@six-group.se
SIX News

Författare TIC