Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-23

Bygga Bostäder: CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB beviljas företagsrekonstruktion

Som kommunicerats i pressmeddelande den 22 juli 2019 har CHR Bygga
Bostäder Entreprenad AB ("Bolaget") ansökt om företagsrekonstruktion.
Tingsrätten har fattat beslut om företagsrekonstruktion för Bolaget.
Tingsrätten har utsett Advokaten Sten Sjöstedt, Walthon Advokater AB,
Stureplan 4A, 114 35 Stockholm att vara rekonstruktör.

Borgenärssammanträde ska äga rum måndagen den 12 augusti 2019
kl.14.00.

För mer information kontakta;

Bertil Rydevik, acting CEO
Telefon: +46763145985
Email: bertil.rydevik@byggabostader.se

Johannes Bertorp, Restructuring Team and representing the Term Sheet
Bondholders

Telefon: +46701880000
Email: johannes@bertorp.se
Sten Sjöstedt, rekonstruktör
Telefon: +46850139700
Email: sten.sjostedt@wahlton.se

Denna information är sådan information som CHR Bygga Bostäder Holding
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23
juli 2019 kl. 15:15 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bygga-bostader/r/chr-bygga-bostader-entrepren...
https://mb.cision.com/Main/15687/2868165/1081218.pdf

Författare Cision News