Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-31

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB: Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) - Delårsrapport jan-juni 2015

Stockholm 2015-08-31

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (nedan kallat Bolaget)
publicerar idag en delårsrapport för perioden andra kvartalet och första
halvåret 2015 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom
parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

Koncernen i sammanfattning

1 januari - 30 juni

- Hyresintäkter 50,3 MSEK (48,8)

- Driftsnetto 30,1 MSEK (28,3)

- Överskottsgrad 59,7 procent (58,1)

- Förvaltningsresultat 23,1 MSEK (22,2)

- Totalresultat 7,2 MSEK (-3,0)

- Fritt kassaflöde 12,5 MSEK (11,3)

1 april - 30 juni

- Hyresintäkter 25,2 MSEK (24,4)

- Driftsnetto 16,2 MSEK (16,5)

- Överskottsgrad 64,2 procent (67,7)

- Förvaltningsresultat 12,6 MSEK (12,9)

- Totalresultat 4,6 MSEK (0,4)

- Fritt kassaflöde 6,0 MSEK (1,2)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

- Vid årsstämman i Norsborg den 16 april 2015 fastställdes bland annat en
utdelning om 0 kr per aktie för verksamhetsåret 2014. Samtliga ledamöter i
styrelsen omvaldes och Mikael Ahlström kvarstår som styrelsens ordförande.

Väsentliga händelser efter andra kvartalet

- Inga väsentliga händelser har inträffat efter andra kvartalet.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström
Fastighets AB (publ) |

+46-42-210008 |mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Mikael Ahlström, Styrelseordförande | Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets
AB (publ) |

+46-42-210008 |mikael.ahlstrom@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2015, kl 18:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) är moderbolag i en
samhällsorienterad fastighetskoncern fokuserad på att förvärva välskötta
fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet. Strategin är att genom en
kombination av nytänkande inom kommunikation, finansiering samt drift och
underhåll, kopplat till en stor satsning på sociala aktiviteter, skapa värde
för säljare, boende och Bolaget självt.

Bolagets företagsobligation handlas på Nasdaq First North Stockholm
(ISIN:SE0005504719).

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)

Organisationsnummer: 556734-5805

Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg

Tel växel: 042-21 00 08

info@andersjahlstrom.se

www.andersjahlstrom.se/fastighets

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015
http://hugin.info/159455/R/1948784/708006.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB via Globenewswire

HUG#1948784

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.