Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-19

BYGGMAX: ÖKADE RÅVARUKOSTNADER KOMPENSERATS AV HÖJDA PRISER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Byggmax bruttomarginalen steg till 34,8 procent i det tredje kvartalet, jämfört med 33,1 procent motsvarande period i fjol.

"Ökade råvarupriser har kompenserats av ökade konsumentpriser, och förbättringen i bruttomarginal drevs fortsatt av förbättrad produktmix och skaleffekter. Utmaningar i varuförsörjning har sammantaget varit hanterbara. Kostnadskontrollen var även i detta kvartal mycket god. Hela kostnadsökningen (jämfört med föregående år) kommer från nya butiker och förvärvade enheter", skriver Byggmax vd Mattias Ankarberg i delårsrapporten.

Under det tredje kvartalet avtog stanna hemma-effekten i takt med att pandemirestriktioner minskade. Samtidigt fortsatte hemmets roll att förstärkas, med rekordhög aktivitet i bostadsmarknaden och allt fler människor inställda på att delvis arbeta hemma även efter pandemin, noterar Byggmax.

"Sammantaget bedömer vi att den nordiska konsumentmarknaden för byggmaterial minskade med 2-4 procent jämfört med föregående år, vilket motsvarar en ökning med 8-10 procent jämfört med samma kvartal 2019", heter det i rapporten.

Byggmax har tagit steget in i Danmark genom förvärvet av NLT i slutet av 2020 och enligt bolaget utvecklas den danska verksamheten sammantaget "mycket väl".

Skånska Byggvarors försäljning minskade i det tredje kvartalet samtidigt som lönsamheten ökade något, drivet av en allt starkare och lönsammare portfölj av egna produkter. Orderingången ökade igen i kvartalets sista månad, uppger Byggmax.

I sina framtidsutsikter skriver Mattias Ankarberg:

"Skiftet mot lågpris fortsätter, och samtliga tillväxtinitiativ har mer att ge. Vi fortsätter att uppgradera butiker, förbättra vår e-handel, öppna nya butiker, och vid rätt tillfälle komplettera med tilläggsförvärv. Vår starka balansräkning möjliggör dessutom ökad takt i tillväxtsatsningarna under kommande år. Nu fortsätter vi tillsammans mot 10 miljarder i omsättning 2025".

Omsättningen på rullande tolv månader ligger vid september månads utgång på strax under 7,6 miljarder kronor.
Författare Direkt-SE