Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

C-RAD: C-RAD AB - Delårsrapport januari - mars 2020

TILLVÄXT OCH POSITIVT RESULTAT TROTS ETT TURBULENT KVARTAL

KVARTALET JANUARI-MARS

· Orderingången uppgick till 47,7 (47,8) Mkr, -3% i konstant valuta
· Orderstock uppgick till 261,5 (201,2) Mkr
· Intäkter uppgick till 51,8 (47,3) Mkr, motsvarande en tillväxt om
10% (7% i konstant valuta)

· Rörelseresultat uppgick till 1,0 (1,2) Mkr, motsvarande en
rörelsemarginal om 1,9 (2,5) %

· Resultat efter skatt uppgick till 0,4 (0,8) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,02) kr
Kommentarer från Tim Thurn, VD:

Det första kvartalet 2020 genererade ett stabilt resultat, trots att
det var en period där oväntade händelser har haft en inverkan. Ett
positivt momentum från förra året påverkades negativt av den snabba
och oförutsedda spridningen av Covid-19. Pandemin påverkade vår
verksamhet i Kina redan i början av året för att senare under
kvartalet ge effekt också i Europa och särskilt i Nordamerika.

Totalt lyckades vi hålla orderingången på ungefär samma nivå som under
föregående år med 47,7 (47,8) MKR, men med variationer mellan
regionerna. Jag vill framhålla att totala orderingången i vårt
största segment - positioneringsprodukter -växte med 25 procent
jämfört med föregående år. Detta återspeglar den positiva
drivkraften, trots en pågående pandemi, som vi ser i marknaden för
strålbehandling med hög precision. Orderingången i EIMEA och APAC
växte med 34 respektive 30 procent, vilket är ett uppmuntrande
resultat som återigen understryker vår tidigare bedömning av det
växande intresset för vår teknik. Restriktionerna i Nordamerika
relaterade till Covid-19 påverkade orderingången i regionen betydligt
med en total minskning på 78 procent.

Intäkterna ökade med 10 procent jämfört med första kvartalet 2019.
Trots restriktioner på de stora europeiska marknaderna genomfördes
flera leveranser i regionen under kvartalet, men i många fall
startades eller slutfördes inte installationer som planerat. Vi ser
framför oss att dessa leveranser återupptas efter det att respektive
länder släppt sina restriktioner. Tidsfönstret för leverans till Kina
och Nordamerika var kort under första kvartalet, därför var
leveranserna till dessa regioner inte i linje med våra förväntningar
och därmed inte heller intäkterna. Totalt genererade regionen Nord-
och Sydamerika en stark tvåsiffrig tillväxt, vilket berodde på
betydande leveranser i Latinamerika.

Givet de turbulenta omständigheterna är jag tillfreds med att
presentera ett positivt rörelseresultat på 1,0 (1,2) MKR för
kvartalet. Vi arbetar aktivt för att minska vår kostnadsbas för att
vara beredda på en period med lägre efterfrågan på grund av pandemin.
Bolaget har en solid finansiell ställning vilket gör att vi kan vidta
balanserade åtgärder för att mildra de osäkra och fortfarande okända
konsekvenserna som Covid-19 kommer att få på vår verksamhet.

Vi har släppt våra nya produkter Catalyst+ och cAccessory, med
leveranser genomförda redan under första kvartalet. Catalyst+
erbjuder förbättrad applikationsflexibilitet och betydligt högre
prestanda för våra kliniska användare, jämfört med föregående
generation av Catalyst. cAccessory är en modul som är integrerad i
C-RADs c4D-programvaruplattform för att validera korrekt
patientpositionering. Med denna funktion på plats erbjuder C-RAD nu
en omfattande svit för rörelsehantering och integrerade moduler för
arbetsflödeshantering.

Covid-19 påverkar den globala ekonomin och därmed också C-RADs
verksamhet, varför de kommande kvartalen förväntas bli volatila. Vi
har vidtagit försiktighetsåtgärder för att begränsa de kortsiktiga
effekterna på dels verksamheten, vad gäller försäljnings- och
leveransaktiviteter, dels de finansiella avseende att kontrollera och
minska vår kostnadsbas. Bortom konsekvenserna av Covid-19 är vår
bedömning oförändrad, att teknologi för ytskanning är på väg att bli
en standard inom avancerad strålterapi, där C-RAD är i en utmärkt
position att förse marknaden med den senaste tekniken.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar
inom patientpositionering, tumörlokalisering och
strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda
dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD
Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 57
anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD
Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD (Shanghai) Medical Device
Co Ltd i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International
SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD
AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post
investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 8:30
CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/c-rad/r/c-rad-ab---delarsrapport-januari---ma...
https://mb.cision.com/Main/13008/3105001/1242673.pdf

Författare Cision News