Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-09

C-RAD: Tidigare anställd kräver ersättning i stämningsansökan

En tidigare anställd i C-RAD har lämnat in en stämningsansökan mot
C-RAD AB med krav på ersättning relaterat till en uppfinning under
anställningen. C-RAD avvisar kraftfullt stämningen och anser att
skadeståndskravet är grovt överdrivet och oriktigt.

Uppfinningen i fråga patenterades under dennes anställning inom C-RAD
koncernen och patenträttigheterna tillhör C-RAD Positioning AB.
Rätten till ersättning i sig är inte omtvistad. C-RAD har erbjudit
den tidigare anställde en engångssumma som total kompensation, vilket
är ett marknadsmässigt belopp som har bekräftats av en ledande
juridisk expert på kompensation avseende immateriella rättigheter.

Den tidigare anställde kräver en ersättning på 21,9 MSEK, som bedöms
vara över 50 gånger mer än vad som kan betraktas som marknadsmässigt.
Därutöver ställer den tidigare anställde även krav på royalty om fem
procent av försäljningen som genereras av produkter baserat på
uppfinningen. C-RAD:s uppfattning är att detta krav är grovt
överdrivet och oriktigt.

"Jag känner mig mycket säker på att erbjudandet från C-RAD är högst
rimligt och baserat på tillämpliga lagar och rådande
marknadsförhållanden. Den juridiska rådgivning vi har erhållit i
frågan bekräftar att ett krav i den omfattning som nu begärs vida
överträffar vad som är marknadsmässigt", säger Tim Thurn, VD för
C-RAD.

Detta är den fjärde i en serie av tvister med C-RAD där motparten
varit antingen samma anställde eller företaget Beamocular AB (ägt av
den tidigare anställde och nu i konkurs) som han har varit VD för. I
alla de tre tidigare fallen har C-RAD vunnit tvisterna. Ett av
ärendena har överklagats och är ett pågående ärende hos Patent och
Marknadsdomstolen i Stockholm.

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB

Telefon: +46 (0)722 044 482, E-post: tim.thurn@c-rad.com

Telefon: +46-18-666930, E-post: investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 maj 2020 kl. 13:25 CET.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar
inom patientpositionering, tumörlokalisering och
strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda
dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD
Innovation AB, alla belägna i Uppsala. C-RAD har grundat tre bolag
för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och
C-RAD (Shanghai) Medical Device Co Ltd i Kina. Det fransk-belgiska
laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag
vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ
Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/c-rad/r/tidigare-anstalld-kraver-ersattning-i...
https://mb.cision.com/Main/13008/3107956/1244920.pdf

Författare Cision News