Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-24

C Security: Bolaget har tecknat avtal om en kreditram på 12,5 MSEK

Bolaget har tecknat avtal med ett konsortium om en kreditram på 12 500 000 kronor.

Kreditramen löper till och med den 31 december 2022.

- Vi är mycket nöjda med det förtroende som kreditgivarna visat företaget. Denna kreditram tillsammans med den kommande emissionen ger företaget en finansiell styrka och flexibilitet som kommer öka företagets möjligheter till snabb och kraftig expansion med nya produkter och en stark geografisk expansion, säger Jacob Lundberg, vd för C Security Systems AB.

Kreditramens villkor: 5% i uppläggningsavgift och ränta på 1,5% per månad på utnyttjad kredit,

Kreditgivarna har också erbjudits 4 miljoner vederlagsfria teckningsoptioner som kan lösas in mellan     17 och 30 oktober 2022. Lösenpriset för optionerna är baserat på det lägsta vägda handelsdagens genomsnittskurs de senaste 10 handelsdagarna innan lösenperioden med 30% rabatt.

Ovan utgivande teckningsoptioner till kreditgivarna kommer ske genom en riktad emission.

Bolaget anser att utgivandet av teckningsoptionerna till kreditgivarna har underlättat ovan avtal av     kreditramen. Kreditgivarna är dessutom parter i det garantikonsortium som garanterar den kommande emissionen.

Presskontakt

Sara Torgnysdotter

Kommunikationsansvarig C Security Systems AB

E: sara@csec.group (http://file:///C:/Users/jacoblundberg/C%20Security%20Systems%20A%20Dropb...)

M: +46 70 919 91 44

Författare Cision