Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-26

C Security: DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - JUNI 2021

PERIOD 1 APRIL - 30 JUNI 2021 KONCERNEN

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 179 tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 482 tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till -3 305 tkr
 • Kassaflödet uppgick till -871 tkr

PERIODEN 1 APRIL - 30 JUNI 2021 MODERN

 • Nettoomsättningen uppgick till 685 tkr (556)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 488 tkr (-610)
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 286 tkr (-612)
 • Resultatet per aktie var - 0,01 kr (-0,01)
 • Kassaflödet uppgick till -967 tkr (-21)

PERIOD 1 JANUARI - 30 JUNI 2021 KONCERNEN

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 600 tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 633 tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till -6 522 tkr
 • Kassaflödet uppgick till 1 008 tkr

PERIODEN 1 JANUARI - 3O JUNI 2021 MODERN

 • Nettoomsättningen uppgick till 975 tkr (802)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 449 tkr (-1 482)
 • Resultatet före skatt uppgick till -4 298 tkr (-1 489)
 • Resultatet per aktie var -0,02 kr (-0,02)
 • Kassaflödet uppgick till 1 484 tkr (-2 002)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Bolaget meddelar att de kommer att släppa en ny unik GPS-tracker för hundar. Produkten är unik i sitt slag då den får evigt liv tack vare innovativ solcellsteknik. Integrationen mellan tracker och enheten är testad och verifierad. Solcellen strömförsörjer GPS-trackern väl under alla normala ljusförhållanden.
 • Bolaget gör en riktad emissionen som fulltecknas. Bolaget tillförs 9 miljoner kronor efter emissionskostnader. I samband med emissionen säkrar bolaget upp en kreditlina på 10 miljoner kronor som är giltig till och med 31 december 2021.
 • Bolaget stärker det egna kapitalet med 3,7 miljoner kronor genom en konvertibelinlösen vilket motsvarar 91% av de utestående konvertiblerna.
 • Bolaget rebrandar för att spegla bolagets nya inriktning som IoT-bolag i teknikens absoluta framkant och samtidigt markera skillnaden mellan bolaget och bolagets varumärken Spåra och C-pod.
 • Bolagets e-handelsstrategi ger resultat. Från januari till april har den genomsnittliga tillväxten varit hela 55% månad över månad och utvecklingen fortsätter under maj månad. Totalt har bolaget sålt över 570 nya Spåra och C-pod Mini sedan årets början vilket har resulterat i en ökning av antalet uppkopplade enheter med över 40%.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Bolaget meddelar att försäljningen av Spåra och C-pod Mini ökat med i snitt 55% månad över månad från januari till april och den positiva utvecklingen har fortsatt under andra kvartalet. Detta är resultatet av lyckosam e-handelsstrategi. Stärkta av framgången fullföljer bolaget sin geografiska expansionsplan och öppnade i juni webbutiker i Danmark, Finland och Norge.
 • CSEC har ingått avtal med franska Orange som är Europas fjärde största telekombolag. Avtalet möjliggör anslutning av CSEC IoT-produkter - Spåra och C-pod Mini - till Oranges samtliga nät i världen. CSEC förbereder för lansering Frankrike under årets tredje kvartal och avtalet med Orange är en hörnsten i den satsningen. Avtalet ger också möjlighet att expandera i fler länder framöver.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget meddelar att de gör en större uppgradering av Spåra och C-pod Mini. I kombination med sänkt strömförbrukning innebär uppgraderingen avsevärda förbättringar för användaren. Förutom längre batteritid har Spåra fått betydligt kortare responstid med möjlighet till tätare positionsuppdateringar och att snabbare påbörja "live tracking".
 • Bolaget inleder ett samarbete med BCW kring strategisk företagskommunikation samt kommande produktlanseringar under hösten.

KOMMENTAR FRÅN VD

Försäljningstillväxt och produktutveckling fortsätter att stå i fokus. Vår målmedvetna e-handelssatsning på Spåra och C-pod Mini gav frukt under andra kvartalet och koncernens nettoomsättning nästintill trefaldigades jämfört med första kvartalet.  Under kvartalet intensifierade vi arbetet med produktutveckling vilket bland annat resulterade i en större uppgradering av Spåra och C-pod Mini i slutet av juli. Med sänkt strömförbrukning och kortare responstider förbättrar vi användarupplevelsen och utökar avståndet till konkurrenterna. 

Koncernens nettoomsättning under andra kvartalet var 119% högre än motsvarande nettoomsättning för CSEC och dåvarande dotterbolaget Spåra Group tillsammans under andra kvartalet förra året. Nettoomsättningen för första halvåret är nästan 8% högre än för helåret 2020.

Antalet uppkopplade enheter har ökat med över 90% från årets början till sista juli. Utvecklingen markerar ett tydligt trendbrott i bolagets historia. Det är våra nya produkter Spåra och C-pod Mini som står för hela ökningen.

Utvecklingen gör att vi känner oss tryga med att våra nya produkter är efterfrågade och att vår e-handelsstrategi fungerar. Vi fullföljer vår geografiska expansionsplan och öppnade i slutet av andra kvartalet webbutiker i Finland och Danmark - två marknader som påminner mycket om den svenska och där vi ser fram emot en motsvarande försäljningsutveckling över tid.

Vi planerar för nästa stora lansering av Spåra och C-pod Mini i Frankrike i slutet av tredje kvartalet - ett omfattande arbete tekniskt, kommersiellt och logistiskt. Vi kommer att sälja Spåra och C-pod Mini i egen webbutik och ge våra kunder "first line" support på franska genom Marine Assistance, vår distributör i Frankrike sedan många år. De har den nödvändiga tekniska kompetensen och som sjöassistansbolag vanan och infrastrukturen att hantera kundsupport professionellt och i stor skala.

Under andra kvartalet har vi intensifierat produktutvecklingsarbetet. Det syftar dels till att stärka användarupplevelsen hos befintliga produkter med nya smarta funktioner, dels att förbereda lanseringen av nya innovativa produkter som vi kommer att kunna berätta mer om under hösten.

I slutet av juli kunde vi efter ett antal månader av intensivt utvecklingsarbete göra en större uppgradering av Spåra och C-pod Mini. Genom att bland annat använda några av de mest avancerade strömsparfunktionerna i den nya cellulär kommunikationsstandarden LTE-M kunde vi korta responstiderna samtidigt som strömförbrukningen hålls på en extremt låg nivå.  Förutom att det ger våra kunder en bättre användarupplevelse är det ett viktigt steg i utvecklingen av våra trackers, oavsett om de laddas med utbytbara batterier eller solceller.

Vi bygger kontinuerligt vår organisation och jag är mycket stolt över att fyra nya mycket duktiga medarbetare har börjat hos oss sedan april. De bidrar till att kunna växla upp utvecklingsarbetet och stärka kundsupporten.

Håll er friska och var rädda om varandra!

Jacob Lundberg

VD, C Security Systems AB (publ.)

 

Kort om C Security Systems AB

IoT-bolaget C Security Systems AB, baserat i Stockholm, utvecklar, marknadsför och säljer högteknologiska skydds- och övervakningssystem på den globala marknaden under varumärkena Spåra och C-pod. Vår affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga tillgångar.

Aktien

Per den 30 juni 2021 uppgick antalet aktier i C Security Systems till 209 883 512 och antalet aktieägare till 2 297.

Aktien handlas sedan den 1 augusti 2014 på Spotlight Stock Market under namnet C Security med ISIN-nummer SE0005991981.
Nästa rapport

C Security Systems utger sin kvartalsrapport 3 för 2021 den 25 november 2021.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

26 augusti 2021

C Security Systems AB

Styrelsen

 

Författare Cision