Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-17

C Security: DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - SEPTEMBER 2021

PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2021 KONCERNEN

 • Nettoomsättningen uppgick till 467 tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 688 tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till -4 735 tkr
 • Kassaflödet uppgick till -364 tkr

PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2021 MODERN

 • Nettoomsättningen uppgick till 466 tkr (549 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 179 tkr (-804 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -3 201 tkr (-601 tkr)
 • Resultatet per aktie var - 0,02 kr (-0,01 kr)
 • Kassaflödet uppgick till -243 tkr (-261 tkr)

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2021 KONCERNEN

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 682 tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 321 tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till -11 258 tkr
 • Kassaflödet uppgick till 645 tkr

PERIODEN 1 JANUARI - 3O SEPTEMBER 2021 MODERN

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 442 tkr (1 351 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 628 tkr (-2 286 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -7 499 tkr (-2 090 tkr)
 • Resultatet per aktie var -0,04 kr (-0,03 kr)
 • Kassaflödet uppgick till 1 241 tkr (-2 263 tkr)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Bolaget meddelar att de kommer att släppa en ny unik GPS-tracker för hundar. Produkten är unik i sitt slag då den får evigt liv tack vare innovativ solcellsteknik. Integrationen mellan tracker och enheten är testad och verifierad. Solcellen strömförsörjer GPS-trackern väl under alla normala ljusförhållanden.
 • Bolaget gör en riktad emissionen som fulltecknas. Bolaget tillförs 9 miljoner kronor efter emissionskostnader. I samband med emissionen säkrar bolaget upp en kreditlina på 10 miljoner kronor som är giltig till och med 31 december 2021.
 • Bolaget stärker det egna kapitalet med 3,7 miljoner kronor genom en konvertibelinlösen vilket motsvarar 91% av de utestående konvertiblerna.
 • Bolaget rebrandar för att spegla bolagets nya inriktning som IoT-bolag i teknikens absoluta framkant och samtidigt markera skillnaden mellan bolaget och bolagets varumärken Spåra och C-pod.
 • Bolagets e-handelsstrategi ger resultat. Från januari till april har den genomsnittliga tillväxten varit hela 55% månad över månad och utvecklingen fortsätter under maj månad. Totalt har bolaget sålt över 570 nya Spåra och C-pod Mini sedan årets början vilket har resulterat i en ökning av antalet uppkopplade enheter med över 40%.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Bolaget meddelar att försäljningen av Spåra och C-pod Mini ökat med i snitt 55% månad över månad från januari till april och den positiva utvecklingen har fortsatt under andra kvartalet. Detta är resultatet av lyckosam e-handelsstrategi. Stärkta av framgången fullföljer bolaget sin geografiska expansionsplan och öppnade i juni webbutiker i Danmark, Finland och Norge.
 • CSEC har ingått avtal med franska Orange som är Europas fjärde största telekombolag. Avtalet möjliggör anslutning av CSEC IoT-produkter - Spåra och C-pod Mini - till Oranges samtliga nät i världen. CSEC förbereder för lansering Frankrike under årets tredje kvartal och avtalet med Orange är en hörnsten i den satsningen. Avtalet ger också möjlighet att expandera i fler länder framöver.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Bolaget meddelar att de gör en större uppgradering av Spåra och C-pod Mini. I kombination med sänkt strömförbrukning innebär uppgraderingen avsevärda förbättringar för användaren. Förutom längre batteritid har Spåra fått betydligt kortare responstid med möjlighet till tätare positionsuppdateringar och att snabbare påbörja "live tracking".
 • Bolaget inleder ett samarbete med BCW kring strategisk företagskommunikation samt kommande produktlanseringar under hösten.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget tillkännager att de ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Exeger som utvecklar och producerar den unika solcellsteknologin Powerfoyle. Samarbetet innebär att Bolaget kommer att integrera Powerfoyle i kommande Spåra-produkter.
 • Bolaget tillkännager planerad lansering av en självladdande GPS-tracker för hundar under första kvartalet 2022. Produkten har utvecklats i samarbete med Exeger och är den första produkten från Bolaget som använder den unika solcellsteknologin Powerfoyle.
 • Bolaget tillkännager planerad lansering av en uppladdningsbar tracker under november månad. Den kommer att få namnet Spåra Pro och blir ett komplement till den klassiska Spåran som i samband med lanseringen kommer att byta namn till Spåra Classic. Med Spåra PRO blir det möjligt att skydda levande varelser och värdeföremål som kräver tätare uppdateringar.
 • Bolaget avslutar sitt konvertibellån och ökar därmed det egna kapital med 0,3 miljoner kronor.
 • Bolaget får finansiering av innovationsmyndigheten Vinnova för att göra en genomförbarhetsstudie av virtuella stängsel för betesdjur. Studien genomförs i samarbete med RISE. Med virtuella stängsel slipper lantbrukaren bygga och underhålla fysiska stängsel och sparar på så sätt mycket tid och pengar. Studien omfattar framtagandet av en prototyp och huvudsyftet är att verifiera funktionen som en förberedelse för framtagandet av en kommersiell produkt.
 • Det italienska försäkringsbolaget Allianz Spa har lagt en första beställning av C-pod system för skydd och övervakning av fritidsbåtar. Det görs inom ramen för det samarbetsavtal som Bolagets italienska distributör Teclo har tecknat med försäkringsbolaget. Allianz Spa planerar att på sikt göra C-pod obligatoriskt för sina båtförsäkringskunder. Denna första beställning omfattar 140 C-pod och 60 C-pod Elite till ett sammanlagt ordervärde för Bolaget om ca 765 000 SEK (77 000 EUR).

KOMMENTAR FRÅN VD

Vi fortsätter vår tillväxtresa. Under årets tredje kvartal ökade antalet uppkopplade enheter med 24% trots att nettoomsättningen inte nådde upp till samma nivå som under andra kvartalet. På årsbasis har antalet uppkopplade enheter ökat med 300%. Vi har som de flesta andra bolag i elektroniksektorn drabbats av leveransförseningen i pandemins fotspår. Det påverkade vår försäljning under det tredje kvartalet. Det har också lett till senareläggning av lansering av nya produkter. Trots det har vi fortsatt växa och fullföljt utvecklingen av nya produkter som vi kommer att lansera inom kort.

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet var 467 kSEK. Det är lägre än för det andra kvartalet. Orsaken till den lägre omsättningen var en försenad leverans av radiomodem till Spåra och C-pod mini som gjorde att vi fick dra ner på marknadsaktiviteter fram till att leveransen kom i september. Vi har därefter säkrat leveranserna av radiomodem framåt och för säkerhets skull kompletterat med ytterligare en leverantör av ett alternativt modem.

Antalet uppkopplade enheter - Bolagets viktigaste nyckeltal - ökade med 24% under kvartalet. Ökningen från årsskiftet till och med sista oktober är hela 160% och under de senaste 12 månaderna har antalet uppkopplade enheter tredubblats. Det är försäljningen av Spåra och C-pod mini i Sverige som står för hela ökningen. 

Affärsmodellen för Spåra och C-pod mini, som säljs med en viss livslängd som kunden själv väljer, innebär att hårdvarudelen intäktsförs direkt emedan servicedelen intäktsförs successivt under den valda livslängden. Kunder väljer i snitt en livslängd på över 2 år. Det betyder att Bolaget i takt med att antalet uppkopplade enheter ökar bygger en kraftigt växande orderstock. Från årsskiftet till sista september har orderstocken ökat med 64%. Spåra och C-pod mini stod för 69% av orderstocken per sista september och bruttomarginalen för den delen är cirka 85%.

Under tredje kvartalet gick arbetet med produktutveckling av två nya innovativa produkter in i slutfasen. Under november månad lanserar vi en uppladdningsbar tracker och i början av nästa år lanserar vi Spåra för hundar. Båda lanseringarna var planerade att ske några månader tidigare. På grund av komponentbrist och logistikproblem i pandemins fotspår har våra leverantörer tyvärr inte lyckats hålla ursprungliga tidsplaner. Vi har emellertid inte tummat på kvalitet och prestanda och de nya produkterna kommer att uppfylla våra ursprungliga högt ställda krav.

Med den uppladdningsbara Spåra Pro blir det även möjligt att skydda levande varelser och värdeföremål som kräver tätare uppdateringar, något som är mycket efterfrågat. Den strömsnåla tekniken som är kärnan i våra produkter följer givetvis med i Spåra Pro vilket gör att kunderna tryggt kan använda sin tracker under flera veckor upp till månader mellan laddningarna.

Spåra Hund blir vår första produkt med solcellsladdning och blir den första i sitt slag i världen och vår första produkt i samarbete med innovationsbolaget Exeger. Fler produkter med solcellsladdning är under utveckling. Våra strömsnåla trackers i kombination med Exegers innovativa Powerfoyle-teknik är en perfekt matchning som skapar en ny standard på den växande tracking-marknaden.

Vi lanserade Spåra i Frankrike i början av november, en dryg månad efter ursprunglig tidsplan. Integrationsarbetet med teleoperatören Oranges plattform vilket tog längre tid än beräknat. Även denna försening berodde helt på leverantören.

En av våra strategier är att i samarbete med försäkringsbolag erbjuda våra produkter i kombination med förmånliga villkor för båtägaren i form av lägre försäkringspremie och slopad självrisk. Vi har ett sådant samarbete med bland andra Allianz i Italien som planerar att göra installation av en C-pod obligatoriskt för alla båtförsäkringskunder. I början av november la de en första order på 200 enheter. Vi har ett motsvarande samarbete med den ryska försäkringskooperationen OSK. Vi kommer att påbörja leveranser till deras båtförsäkringskunder så snart vår ryska importör har fått sitt importtillstånd registrerat hos det ryska Tullverket. Den processen är i slutfasen.

Vår tillväxtstrategi ligger fast. Tillsammans med våra aktieägare och finansiärer är vi redo för en kraftfull expansion med nya produkter och lansering på flera marknader.

Håll er friska och var rädda om varandra!

Jacob Lundberg

VD, C Security Systems AB (publ.)

För mer information kontakta vd Jacob Lundberg på telefon

070-323 6002 eller e-post: ir@csec.group (ir@csec.group)

Författare Cision