Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-10

C Security: Första beställningen från försäkringsbolaget Allianz Spa

Det italienska försäkringsbolaget Allianz Spa har lagt en första beställning av C-pod system för skydd och övervakning av fritidsbåtar. Det görs inom ramen för det samarbetsavtal som Bolagets italienska distributör Teclo har tecknat med försäkringsbolaget. Allianz Spa planerar att på sikt göra C-pod obligatoriskt för sina båtförsäkringskunder. Denna första beställning omfattar 140 C-pod och 60 C-pod Elite till ett sammanlagt ordervärde för Bolaget om ca 765 000 SEK (77 000 EUR).

Det italienska försäkringsbolaget Allianz Spa har lagt en första beställning av C-pod system för skydd och övervakning av fritidsbåtar. Det görs inom ramen för det samarbetsavtal som Bolagets italienska distributör Teclo har tecknat med försäkringsbolaget. Allianz Spa planerar att på sikt göra C-pod obligatoriskt för sina båtförsäkringskunder. Denna första beställning omfattar 140 C-pod och 60 C-pod Elite till ett sammanlagt ordervärde för Bolaget om ca 765 000 SEK (77 000 EUR).

I juli 2020 skrev Bolagets italienska distributör Teclo ett avtal om samarbete med det italienska försäkringsbolaget Allianz Spa (https://www.allianz.it/). Före avtalets ingående utvärderade försäkringsbolaget ett flertal system på marknaden varvid valet föll på C-pod. Samarbetet innebär att försäkringsbolaget kommer att marknadsföra och sälja Bolagets larm- och övervakningssystem till sina båtförsäkringskunder till förmånliga villkor.

Med ett C-pod system installerat kommer försäkringskunderna få rabatt på försäkringspremien och självriskeliminering. Försäkringskunderna köper systemet på avbetalning vilket tillsammans med försäkringspremiereduktionen gör det kostnadsneutralt för kunderna.

Allianz plan är att Bolagets larm- och övervakningssystem ska bli obligatoriskt att alla båtförsäkringskunder i Italien. Försäkringsprogrammet rullas först ut i regionen Lazio där bolaget har cirka 700 försäkringstagare. Den totala potentialen för hela landet är 3.000-5.000 försäkringstagare. De flesta av dessa kommer att behöva det större systemet C-pod. Förutom intäkten för den initial försäljningen av systemen tillkommer återkommande intäkter för kundsupport och abonnemang med god marginal.

Med hjälp av Bolagets larm- och övervakningssystem vill Allianz uppnå följande affärsmål:

1. Minskade försäkringsersättningar för stöld av mindre båtar (följebåtar, ribbåtar och vattenskotrar). För detta används C-pod Elite.
2. Minskade försäkringsersättningar för stöld av medelstora båtar samt ersättningar för inbrott, vatten- och brandskador. För detta används C-pod med magnetsensorer och sensorer för vatten och brand.

- Detta är början på ett lovande samarbete med ännu ett stort försäkringsbolag. Vi har hittat ett intressant affärskoncept som alla vinner på - försäkringsbolaget, båtägarna och vi. Pandemin som drabbade Italien hårt har försenat arbetet och det känns därför extra skönt att nu komma i gång, säger Eben Martin, Bolagets exportförsäljningschef.

Allianz Spa är ett av de största italienska försäkringsbolagen med sju miljoner kunder och fler än 2.600 egna agenter. Allianz Spa är en del av den världsomspännande försäkrings- och finansgruppen Allianz, ett av världens största försäkringsbolag.

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021.

Presskontakt

Sara Torgnysdotter

Kommunikationsansvarig C Security Systems AB

E: sara@csec.group (http://applewebdata://3B2A8405-C4E6-4B48-B9CA-36AB92EB94F5/sara@csec.group)

M: +46 70 919 91 44

Författare Cision