Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-01-14

C.A.G Group AB: C.A.G slutför förvärvet av e-handelsbolaget Ateles

CAG Group AB (publ) har idag slutfört förvärvet av Ateles Consulting AB. Ateles är specialister på att utveckla e-handelslösningar med relaterade tjänster inom områdena e-Commerce, Growth och Creative. Bolaget har kontor i Stockholm, Linköping och Oslo med sammanlagt cirka 50 medarbetare. Omsättningen 2019 uppgick till ca 77 mkr och på kundlistan finns välrenommerade varumärken som Boots, Kinto (Toyota), Maxbo och Holistic. 

Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 46,7 mkr på kassa- och skuldfri basis och erläggs kontant. Köpeskillingen motsvarar en EV/EBIT-multipel om 6,2 baserat på prognostiserat resultat 2021. Förvärvet konsolideras från 1 januari. I samband med förvärvet byter Ateles namn till C.A.G Ateles.

 

- Ateles tillför flera viktiga strategiska dimensioner till C.A.G. Ateles driver en projekt- och mjukvarubaserad affär där djup verksamhetskunskap inom det växande e-handelsområdet är viktig. Med en projektbaserad verksamhet primärt riktad till kunder i privat sektor är möjligheterna till rekrytering av kompetenta yngre medarbetare goda. Ateles lokalisering i Linköping ser vi som en styrka i detta sammanhang och även närvaron i Oslo som kan ge nya affärsmöjligheter. Ateles kompletterar vår nuvarande verksamhet mycket väl och vi är glada att välkomna dem i C.A.G-familjen, säger Åsa Landén Ericsson, VD C.A.G Group.

- Ateles djupa kompetens inom utveckling av digitala lösningar för e-handel kompletteras nu med C.A.Gs breda IT-kompetens och marknadsnärvaro. De bästa kundresorna med högst konvertering från besök till köp sker genom anpassade och väl genomförda projekt, baserade på vedertagen teknik. Att lyckas bygga detta från strategi till genomförande kräver en bred kunskap om digital handel och djup teknisk kompetens. Tillsammans kommer vi att utveckla våra kunder mot högre konvertering och framgångsrika affärer, både online och fysiskt, säger Lars Johan Strand, VD C.A.G Ateles.

 

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB

Asa.landen[a]cag.se (Asa.landen@cag.se),070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email: certifiedadviser[a]penser.se (certifiedadviser@penser.se)

 

Denna information lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2021 kl. 14:00 (CET).

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt - allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 370 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Författare Cision