Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

CAG: NYA FINANSIELLA MÅL, OMS 1 MDR KR OCH EBITA-MARG 10% 2025

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-konsultbolaget CAG:s utveckling under innevarande år har "taktat väl mot att uppfylla kommunicerade finansiella mål" från börsnoteringen i december 2018 och av den anledningen höjs nu dessa målsättningar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

CAG:s nu gällande finansiella mål är att nå en omsättning på 700 miljoner kronor på rullande basis vid utgången av 2021 och en justerad ebita-marginal om 8 procent över en konjunkturcykel.

"Bedömningen är att marknaden återhämtas väl efter pandemin och att CAG har en god position för fortsatt lönsam tillväxt. Vi uppdaterar därför de finansiella mål som gällt perioden 2018-2021 och sätter nya mål för 2022-2025", skriver bolaget.

Genom att kombinera organisk tillväxt med förvärv är koncernens ambition att växa under stabil lönsamhet och att vid utgången av räkenskapsåret 2025 uppnå en omsättning om 1 miljard kronor samt att den justerade ebita-marginalen successivt ska öka till 10 procent, framgår av pressmeddelandet.

Bolagets utdelningspolicy står fast, vilket innebär att minst 50 procent av årets resultat efter skatt skall delas ut till aktieägarna, dock ska hänsyn tas till bolagets kapitalbehov för att driva och utveckla verksamheten.

"CAG:s långsiktiga finansiella mål ska inte betraktas som en prognos, utan snarare som en ambition vilken styrelsen och ledande befattningshavare anser är rimliga långsiktiga förväntningar för bolaget", skriver CAG.
Författare Direkt-SE