Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Calliditas Therapeutics: Bokslutskommuniké 2019

Stockholm                                                                                        
14 februari 2020

Rekryteringen till NefIgArd del A levererad enligt plan och budget

"Under det sista kvartalet 2019 uppnådde vi en viktig milstolpe:
rekryteringen av samtliga 200 patienter till del A i vår
registreringsgrundande fas 3-studie NefIgArd. Detta gör det möjligt
för oss att utläsa top line-data under Q4 2020 enligt plan, baserat
på 9 månaders behandlingsperiod. En annan viktig händelse under
kvartalet var godkännandet av den kinesiska regulatoriska myndigheten
NMPA av det IND som lämnats in i Kina av Everest Medicines, som
utlöste en milstolpsbetalning på 5 miljoner dollar vilket ger
ytterligare kapital för våra framtida kliniska utvecklingsprogram"

Renée Aguiar-Lucander, VD

Q4 2019 i sammandrag

1 oktober - 31 december 2019

· Nettoomsättningen för oktober - december 2019 var 46,6 (-) MSEK.
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -23,1 (-44,2) MSEK.
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,60
(-1,26) SEK.

· Per den 31 december 2019 uppgick likvida medel till 753,5 (646,2)
MSEK.

Sammanfattning av väsentliga händelser under perioden 1 oktober - 31
december 2019

· Calliditas fick i oktober 2019 positiv vägledning från European
Medicines Agency (EMA), där myndigheten uttryckte support för ett
villkorat godkännande (conditional marketing agreement, CMA) för
bolagets ledande läkemedelskandidat Nefecon, med sedvanligt förbehåll
för kvalité på den fullständiga rapporteringen som presenteras vid
ansökningstillfället

· En milstolpsbetalning på 5 miljoner dollar från Everest Medicines
föll ut i december 2019 som en del av licensavtalet under vilket
Everest ska utveckla och kommersialisera Calliditas ledande
läkemedelskandidat Nefecon i den kinesiska regionen och Singapore.

· I december 2019 slutfördes rekryteringen av de 200 patienter som
behövs för del A i bolagets registreringsgrundande fas 3-studie
NefIgArd. Utläsning av top line data från del A av studien förväntas
ske under Q4 2020.

Investerarpresentation 14 februari kl 14:00

Webcast med telekonferens för Q4, 14 februari 2020, kl 14:00
(Europa/Stockholm)

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/calliditas-therapeutics-q4-2019

Telekonferens: SE +46850558355 UK: +443333009034 US: +18446251570

Finansiell kalender

Årsredovisning publiceras vecka 14 2020

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2020 14 maj 2020

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2020 13 augusti 2020

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2020 12 november 2020

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2020 18 februari 2021

För mer information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD för Calliditas

E-post: renee.lucander@calliditas.com

Telefon: 0722 52 10 06

Mikael Widell, Kommunikationsdirektör för Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 07:00.

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i
Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i
nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som
inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan driva och
delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och
kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering
optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad
frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett
målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd
för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen
IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom
IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i egen regi i
USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök
www.calliditas.com för ytterligare information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/calliditas-therapeutics/r/bokslutskommunike-2...
https://mb.cision.com/Main/16574/3035411/1193937.pdf
https://mb.cision.com/Public/16574/3035411/99dfba50b79d3721.pdf

Författare Cision News