Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Camanio Care AB: Camanio Care AB (publ) presenterar bokslutskommuniké 2019

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som pdf via bolagets
webbplats
https://www.camanio.com/sv/finansiell-information-camanio-care-ab-publ/.
Den finns äver bifogad till detta pressmeddelande.

Kvartalet i sammandrag019

Camanio Care AB har under 2019 avyttrat sin verksamhet inom
välfärdsteknologi i två steg, först genom att sälja andelarna i
dotterbolagen Bestic AB, Vital Integration of Scandinavia AB och
Camanio Care Inc till dotterbolaget Camanio AB. Detta dotterbolag har
sedan sålts till Brighter AB för 17 mkr vilket resulterade i en
realisationsvinst om 7 879 tkr som redovisats i fjärde kvartalet i
Camanio Care AB. Samtliga intäkter och merparten av kostnaderna under
fjärde kvartalet 2019 är hänförliga till verksamheten inom Camanio AB
som avyttrades under kvartalet.

Efter avyttringen av Camanio AB finns inte längre någon koncern varmed
någon koncernredovisning ej har upprättats.

1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2019

· Totala intäkter för perioden uppgick till 520 tkr (7 266 tkr)
· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 236 tkr (6 434 tkr)
· Rörelseresultatet uppgick till -838 tkr (-4 436 tkr)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 7 014 tkr (-4 892
tkr)

· Resultat per aktie 0,13 kr (-0,29 kr)
· Eget kapital i bolaget per 31 december uppgick till 14 107 tkr
(2018-12-31; 7 591 tkr)

· Likvida medel i bolaget per 31 december uppgick till 75 tkr
(2018-12-31; 985 tkr). Likviditeten uppgick till 8 % (2018-12-31;
107%)

· Soliditeten uppgår till 82% (2018-12-31; 17%)
· Antal aktier vid periodens utgång var 53 637 760 (2018-12-31; 16
674 539)

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

· Totala intäkter uppgick till 12 498 tkr (13 794 tkr)
· Nettoomsättningen uppgick till 8 154 tkr (10 856 tkr)
· Rörelseresultatet uppgick till -10 873 tkr (-16 620 tkr)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -10 936 tkr (-18
255tkr)

· Resultat per aktie -0,20 kr (-1,09 kr)
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte
annat anges.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:
Den 7 januari meddelades att Camanio Care AB tagit upp ett lån av VD
Erik Domajnko om 3 miljoner kronor, för att deltaga i en emission i
Brighter. Lånet är räntefritt med aktier i Brighter som säkerhet.
Camanio Care AB tecknade 1 597 744 aktier á 2 styck kronor i
emissionen. Efter emissionen har Camanio Care AB 3 195 488 aktier.

VD Erik Domajnko har ordet

Vi har under kvartalet arbetat med strategin för vår ändrade
inriktning. Vi räknar med att kalla till extrastämma inom kort, för
att presentera vår nya inriktning. Vår nya inriktning kommer att vara
finansiella tjänster och jag ser framemot att kunna berätta mer i
samband med vår extra stämma.

Under kvartalet har vi administrerat överflyttningen av inkråmet till
Camanio AB som sålts till Brighter.

Köpeskillingen för Camanio AB uppgår till 17 miljoner kronor och
erlades genom en apportemission där Brighter emitterade och
tilldelade 1 597 744 aktier till säljaren Camanio Care och Camanio
Care tillförde aktierna i Camanio AB som apportegendom.
Teckningskursen per aktie uppgick till 10,64 kronor vilket motsvarade
den volymviktade genomsnittskursen under de 20 handelsdagar som
föregick denna dag. I januari 2020 investerade vi också i Brighter
nyemission. Vi tecknade 1 597 744 nya aktier för 2 kronor styck,
totalt 3 195 488 kronor, vilket finansierades via lån från mig.

Erik Domajnko
VD för det listade bolaget Camanio Care AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta

Erik Domajnko, VD Camanio Care AB

Telefon: 070-536 32 65

E-post: erik.domajnko@outlook.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/camanio-care-ab/r/camanio-care-ab--publ--pres...
https://mb.cision.com/Main/15509/3048593/1202556.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.