Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Camanio Care AB: Camanio Care AB (u.nä.) senarelägger årsstämman till den 30 juni 2020

Styrelsen för Camanio Care AB (publ) senarelägger årsstämman till den
30 juni, 2020, kl 10:00.

Styrelsen i Camanio Care AB har fattat beslut om att skjuta upp
årsstämman till 30 juni. Camanio Care AB återkommer med kallelse till
årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Domajnko, VD
Telefon: +46 70 536 32 65
E-post: erik.domajnko@outlook.com

Camanio Care AB (under namnändring) drev tidigare verksamhet inom
välfärdsteknik. Denna verksamhet drivs nu vidare inom aktiebolaget
Camanio AB som ägs av Brighter. Det noterade bolaget Camanio Care AB
äger aktier i Brighter AB och ska byta namn och verksamhet.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/camanio-care-ab/r/camanio-care-ab--u-na--sena...
https://mb.cision.com/Main/15509/3123262/1256031.pdf

Författare AktieTorget News