Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Camanio Care AB: Komplettering; Camanio Care AB publicerar årsredovisning 2019 och revisionsberättelse

Komplettering till pressmeddelande om årsredovisning 2019, där
revisionsberättelsen saknades. Revisionsberättelsen bifogas detta
pressmeddelande.

Anmärkning från revisorn:

Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi anmärka på att avdragen
skatt vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid.

För frågor, vänligen kontakta

Erik Domajnko
VD

erik.domajnko@outlook.com
070-536 3265

Erik Domajnko

VD

erik.domajnko@outlook.com
070-536 3265

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/camanio-care-ab/r/komplettering--camanio-care...
https://mb.cision.com/Main/15509/3104470/1242200.pdf

Författare AktieTorget News