Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

CAMANIO CARE: GENOMGÅR NY NOTERINGSPRÖVNING - FORTS OBS-LISTAD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Välfärdsteknikbolaget Camanio Care ska genomgå
en ny noteringsprövning, framgår av ett pressmeddelande från Spotlight.

Mot bakgrund av Camanio Cares förvärv av Recall Capital den 28 maj bedömer
Spotlight att bolaget genomgår en genomgripande förändring i verksamheten.
Recall är ett bolag som bland annat erbjuder hjälp med anskaffning av
rörelsekapital till mindre och medelstora noterade bolag och affären ska
slutföras via en så kallad apportemission av 176 miljoner nyemitterade
Camanio-aktier till ett värde av cirka 30 miljoner kronor.

Spotlight har därför beslutat att Camanio ska genomgå en ny noteringsprövning
som villkor för bolagets fortsatta notering.

"Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att bolaget uppfyller
samtliga noteringskrav", skriver Spotlight.

Camanio Care har sedan den 26 februari 2019 handlats på Spotlights
observationslista, och där kommer bolaget ligga kvar, framgår vidare.

"Under noteringsprövningen sker handeln i Camanio Cares finansiella instrument
på observationslistan enligt gällande regelverk, med målet att så snart som
möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas tillbaka till den ordinarie
listan. I det fall bolaget inte kommer att kunna uppfylla noteringskraven
kommer Spotlight att besluta om avnotering", skriver Spotlight.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News