Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-09

Candles Scandinavia genomför organisationsförändring samt renodlar verksamheten

Candles Scandinavia AB (publ) (“Candles Scandinavia eller Bolaget”) genomför organisationsförändring som genererar 20 MSEK i minskade kostnader på årsbasis och renodlar verksamheten till 100% naturliga doftljus genom att avsluta samarbetet med Newell brands (Yankee Candle, WoodWick och Millefiori Milano)

Candles Scandinavia renodlar verksamheten för att helt fokusera på kärnverksamheten, produktion av naturliga och helt vegetabiliska doftljus, och avslutar därför samarbetet med Newell gällande distribution av varumärkena Yankee Candle, Woodwick och Millefiori Milano.

Med hänsyn till avtalsmässiga uppsägningstider avslutas olika varumärken i etapper under 2023. Candles Scandinavia kommer framöver att till 100% fokusera på egen produktion av Private Label samt utveckling av egna varumärken. Till följd av detta kommer Bolaget även att anpassa organisationen, varför varsel om uppsägning av ett antal tjänster har lagts idag.

Samtidigt som bolaget renodlar verksamheten upplever vi en omvärld som är mer än tidigare prisfokuserad som en direkt följd av ökad inflation och höjda energikostnader. Bolaget väljer därför att öka sina investeringar i bl.a. IT-automation och robotisering i produktionen samtidigt som en optimering av personalstyrkan sker. Det kommer att ske neddragningar i vissa funktioner samtidigt som Bolaget förstärker organisationen inom bl.a. sälj och produktutveckling. Organisationsförändringen innebär en minskad personalkostnad i storleksordningen ca 20 Mkr på rullande 12 månadersbasis.

Bolaget bedömer samtidigt att det finansiella målet om en årlig omsättningsökning på minst 30% kommer att uppfyllas. Detta trots en på kort sikt minskad omsättning till följd av det avslutade distributionsavtalet avseende de externa varumärkena Yankee Candle, Woodwick och Millefiori Milano.

”Som entreprenör måste man ha örat mot rälsen och läsa av marknaden för att snabbt anpassa sig till den rådande situationen. I ett tillväxtbolag som Candles Scandinavia är förmågan att se möjligheter tidigt superviktigt. Vi ser en omvärld i snabb förändring där fokus på pris ökar och där våra kunder påverkas kraftigt av minskade marginaler till följd av inflation och ökade energikostnader. Vi riskerar både vår lönsamhet och konkurrenskraft om vi inte agerar men vi ser samtidigt stora möjligheter i att ta marknadsandelar och växa med lönsamhet genom att investera i en effektivare drift av bolaget.

Genom att renodla verksamheten och helt gå ifrån distribution av externa varumärken samt investera i IT, automation och robotisering i fabriken, samtidigt som vi växlar upp vår säljkår ökar vi vår konkurrenskraft. Vi fortsätter satsa på tillväxt och har samtidigt laserfokus på lönsamhet och vinst på sista raden” säger Viktor Garmiani, VD

Kontakter


Viktor Garmiani
VD
+46 (0) 73 519 39 99
viktor.garmiani@candles.se

Martin Fredell
CFO
+46 (0) 76 110 31 00
martin.fredell@candles.se

Om Candles Scandinavia


Candles Scandinavia AB (publ), med kunder som H&M, Åhléns, Lyko, Rituals med flera, är idag en ledande europeisk leverantör av doftljus producerade med 100% växtbaserat, biologiskt nedbrytbart vax, baserad på svenskodlad raps. Bolaget erbjuder ett hållbart och miljövänligt alternativ till den annars paraffindominerade ljusmarknaden där råvaran utvinns av fossilt bränsle. Bolagets styrka ligger främst i en kostnadseffektiv metod för storskalig produktion av kundanpassade doftljus, helt av naturligt och miljövänligt vax.

Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla dess verksamhet och produkter. Kundanpassning till hög grad i kombination med erbjudandet om ett hållbart alternativ har visat sig vara en stor konkurrensfördel på marknaden. Detta har resulterat i en genomsnittlig tillväxttakt på ca 50% fyra år i rad, vilket också har skett med lönsamhet. Den starka efterfrågan i kombination med fortsatta investeringar i produktionskapacitet medför att bolaget förväntar sig kraftig tillväxttakt även framöver.

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, telefon: +46 (0) 8-546 017 58, E-post: info@amudova.se

Denna information är sådan information som Candles Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-01-09 13:09 CET.

Bifogade filer


Candles Scandinavia genomför organisationsförändring samt renodlar verksamheten

Författare MFN