Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-02

Cantargia AB: Cantargia: presentation på ASCO av fas I kliniska data på antikroppen CAN04

Nya fas I kliniska data på antikroppen CAN04 (nidanilimab)
presenterades idag som en muntlig presentation på konferensen "2019
ASCO Annual Meeting". Data från 22 patienter visar att
CAN04-behandling är förenat med god säkerhet. De flesta patienter som
behandlades fick en sänkning av biomarkörerna IL-6 och CRP redan
efter två veckors behandling. Nio patienter hade stabil sjukdom under
minst 8 veckor. En patient med icke-småcellig lungcancer (NSCLC)
försämrades I sin sjukdom först efter 31 veckor och en patient med
(PDAC) först efter 24 veckor. Resultaten finns tillgängliga på
Cantargias hemsida www.cantargia.com och är också bifogade i detta
pressmeddelande. CAN04-utvecklingen har nu fortsatt in i fas
IIa-delen av studien för att fortsatt undersöka CAN04 som monoterapi
liksom studera kombination med standardcellgifter.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin 1
receptor accessory protein (IL1RAP). Antikroppen CAN04 binder IL1RAP
med hög affinitet och fungerar genom både ADCC och blockering av
interleukin-1-signalering. CAN04 studeras i en fas I/IIa klinisk
studie i patienter med NSCLC eller PDAC, CANFOUR, som undersöker både
monoterapi liksom kombinationsterapi med två olika
cellgiftsbehandlingar (www.clinicaltrials.gov
(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316?term=cantargia&rank=1)).
Cirka 80 % av patienterna med NSCLC och 70 % av patienterna med PDAC
har ett överuttryck av IL1RAP på sina cancerceller och i dessa
sjukdomar har alla patienter celler med IL1RAP i tumörens mikromiljö.
Fas I delen med monoterapi inkluderade även patienter med tarmcancer.

Fas I monoterapi data på CAN04 presenterades muntligt i sektionen
Developmental Immunotherapy and Tumor Immunobiology av studiens
huvudprövare, Professor Ahmad Awada från Institut Jules Bordet i
Bryssel. Sammanfattningsvis så erhöll 22 patienter (4 NSCLC, 6 PDAC
och 12 tarmcancer), som inte längre svarar på standardbehandling,
behandling med CAN04. Säkerhetsprofilen var god, endast tre patienter
uppvisade behandlingsrelaterad biverkan av grad 3 och inga
behandlingsrelaterade biverkningar högre än grad 3 observerades. Den
vanligaste biverkan var en infusionsrelaterad reaktion (41%) under
den första infusionen. Grad 3 biverkningarna var en IRR, en
neutropeni/leukopeni samt en hypokalemi. Serumnivåerna av de
sjukdomsassocierade biomarkörerna CRP och IL-6 sjönk efter två
veckors behandling i 13/17 utvärderingsbara patienter respektive
17/21 patienter. Medianvärdet minskade med 22 % för CRP och 18 % för
IL-6. Två patienter hade en snabb ökning av dessa biomarkörer under
de två första veckorna vilket korrelerade med en snabb
sjukdomsförsämring efter några veckor. Nio patienter hade stabil
sjukdom enligt irRC vid 8 veckors uppföljning. Två patienter, en med
NSCLC och en med PDAC, hade stabil sjukdom under en längre period och
uppvisade progression efter 31 veckor respektive 24 veckor.

"CAN04-behandlingen uppvisade en god säkerhet, en minskning av
biomarkörer som har ett samband med sjukdomsutveckling samt uppvisade
stabil sjukdom i flera patienter. Fas I-resultaten är uppmuntrande
och jag ser framemot den fortsatta utvärderingen i den pågående fas
IIa-monoterapiexpansionen, liksom kombination med cellgifter" säger
Professor Ahmad Awada vid Institut Jules Bordet huvudprövare för
CANFOUR-studien.

Presentationen tydliggjorde även bakgrunden för den pågående kliniska
utvärderingen av CAN04 i kombination med cellgifter, baserat på
synergieffekter i prekliniska modeller.

"Då huvuddelen av nya data på ASCO väljs ut för posterpresentationer,
så är den muntliga presentationen av CAN04 på ASCO-s årliga möte en
milstolpe för Cantargia, vilket leder till ökad exponering och
uppmärksamhet av CAN04-projektet", säger Göran Forsberg, VD på
Cantargia.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 juni 2019 kl.17.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal
sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet,
antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas
I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer
och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och
kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i
forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp
optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia--presentation-pa-asc...
https://mb.cision.com/Main/7470/2830155/1055458.pdf
https://mb.cision.com/Public/7470/2830155/b0abe8e837d2fea1.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.