Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Cantargia AB: Cantargia presenterar nya prekliniska data på CAN04 i kombination med cellgifter på 2020 AACR Annual Meeting

Cantargia AB ("Cantargia") meddelade idag att nya prekliniska
resultat, som stödjer kombination av den kliniskt studerade
antikroppen CAN04 med platinabaserade cellgifter, kommer presenteras
vid två posterpresentationer på 2020 Annual Meeting of the American
Association for Cancer Research (AACR), den 22-24 juni.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin-1
receptor accessory protein (IL1RAP). Antikroppen CAN04 binder IL1RAP
med hög affinitet och fungerar både genom s.k. Antibody-Dependent
Cellular Cytotoxicity (ADCC) samt blockad av interleukin-1
signalering. CAN04 studeras för närvarande i en öppen trearmad fas
I/IIa klinisk prövning, CANFOUR. Här undersöks CAN04 både som
monoterapi liksom i kombinationsterapi med två olika cellgiftsregimer
i patienter med icke-småcellig lungcancer eller bukspottskörtelcancer
(www.clinicaltrials.gov).

Under 2019 rapporterade Cantargia positiva prekliniska data kring
kombination av CAN04 och platinabaserade cellgifter och dessa studier
tillsammans med nya data från Cantargia kommer att presenteras på
AACR. Resultaten visar synergistiska/additiva effekter då CAN04
kombineras med tre olika registrerade platinabaserade terapier:
cisplatin, carboplatin eller oxaliplatin i tumörbärande möss.
Kliniskt används dessa cellgifter ofta som dubbletter tillsammans med
andra kemoterapier och CAN04 visade också starka effekter när det
kombinerades med två ofta använda sådana dubbletter,
cisplatin/gemcitabin och oxaliplatin/5-FU. Dessutom, i samarbete med
BioReperia AB presenteras nya data som visar potenta effekter på
tumörtillväxt av CAN04 med cisplatin i ett nyutvecklat
zebrafiskbaserat xenograft-system för studier av anticancerläkemedel.
De två vetenskapliga sammanfattningarna kan nås via konferensens
hemsida, https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9045, och titlarna är
"The anti-IL1RAP antibody CAN04 increases tumor sensitivity to
platinum-based chemotherapy" respektive "Zebrafish patient
tumor-derived xenograft models used for pre-clinical evaluation of
CAN04 for lung and pancreatic cancer".

AACR är ett av världens största cancerforskningsmöten och en viktig
mötesplats för forskare att diskutera nya idéer och koncept. På grund
av COVID-19 pandemin hålls motet virtuellt i år och posters
presenteras i ett virtuellt posterområde. Efter mötets öppnande kan
de två posterna laddas ned via www.cantargia.com.

"Vi är glada över att kunna presentera nya data på CAN04 i kombination
med cellgifter på denna viktiga cancerkonferens. Det bekräftar
Cantargias engagemang att förse patienter som har livshotande
sjukdomar med nya, innovativa och säkra terapeutiska möjligheter", sa
Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 maj 2020 kl.08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal
sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet,
antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR
med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och
bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men
innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från
kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias
andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga
autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk
skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

Om CAN04
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar
genom både ADCC och blockering av IL-1?- och IL-1?-signalering. CAN04
studeras i en öppen klinisk fas I/IIa-prövning, CANFOUR, som
undersöker första linjens kemoterapikombination med två olika
standardregimer hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och
31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi
hos patienter i sen fas (www.clinicaltrials.gov). Fas
I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och
visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den
vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP
med behandlingen och 9 av 21 patienter hade stabil sjukdom. Positiva
interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december
2019. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en
immunkontrollhämmare planeras att starta under 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia-presenterar-nya-prek...
https://mb.cision.com/Main/7470/3112574/1248128.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.