Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

Cantargia AB: Cantargia publicerar delårsrapport för första kvartalet 2020

Cantargia AB:s delårsrapport för första kvartalet 2020 finns
tillgänglig på bolagets hemsida
http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Cantargia gjorde framsteg i utvecklingen av CAN04 genom
framgångsrik uppskalning av produktionen.

· Cantargia genomförde en riktad nyemission om 410 MSEK före
emissionskostnader.

· Cantargia förvärvade en patentportfölj från Cellerant Therapeutics
Inc som inkluderar ett amerikanskt patent kring IL1RAP som måltavla
för antikroppsterapi inom leukemi.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I maj godkände amerikanska läkemedelsverket, FDA, Cantargias s.k.
IND-ansökan från april om start av en klinisk prövning i USA med
CAN04 och immunterapi.

· Cantargia meddelade att COVID-19-pandemin påverkar
patientrekryteringen till CANFOUR-studien som därmed kommer att pågå
cirka ett kvartal längre än tidigare meddelat

· Cantargia meddelade i maj att nya prekliniska resultat, som
stödjer kombination av den kliniskt studerade antikroppen CAN04 med
platinabaserade cellgifter, kommer presenteras på 2020 AACR Annual
Meeting.

Finansiell information

Första kvartalet

· Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
· Rörelseresultat: -39,9 (-23,7) MSEK
· Resultat efter skatt: -40,0 (-23,5) MSEK
· Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,49 (-0,36) SEK
· Soliditet: 95 (90) %
· Likvida medel: 237,2 (160,9) MSEK
· Kortfristiga placeringar: 259,6 (90,3) MSEK

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande
direktören för publicering. Denna information är sådan information
som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj
2020 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal
sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet,
antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR
med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och
bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men
innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från
kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias
andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga
autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk
skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia-publicerar-delarsrap...
https://mb.cision.com/Main/7470/3120085/1254080.pdf
https://mb.cision.com/Public/7470/3120085/a5306f46ef89ed6c.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.