Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-12

Caperio AB: TOMAS WANSELIUS NY VD PÅ CAPERIO

Karriären på Caperio har gått spikrakt uppåt för Tomas Wanselius. Den
1 april 2014 värvades han till posten som Sälj- och Marknadsdirektör,
den 1 januari 2015 utsågs han till COO och igår i samband med
bolagsstämman, tillträdde han som ny vd och efter företagets grundare
Christer Haglund.

Efter 15 år avgår Christer som vd och övertar rollen som
styrelseordförande efter Conny Hjalmarsson som avgår efter 8 år i
styrelsen. Nu blir det strategifrågor och att hålla ihop
styrelsearbetet med att stötta och utmana vd och företagsledning i
den utveckling som både bolaget och branschen befinner sig i.

- Att både vara innovatören och den som ska se till att planerna
verkställs och följs blir allt svårare när man växer och har ett par
hundra anställda och omsätter en miljard. Tomas har kommit in med
spelglädjen och energin att följa upp och säkra våra mål. Jag kan nu
fullt ut fokusera på vår övergripande strategi och hur vi ska möta
framtiden, säger Christer Haglund, avgående vd på Caperio.

Christer beskriver Tomas som en ödmjuk och hårt arbetande vd och en
fantastisk jobbarkompis som aldrig är främmande en utmaning, precis
vad Caperio behöver just nu.

- Jag kommer i rollen som vd fortsätta fokusera på vårt erbjudande och
våra medarbetare. Att nå hela vägen och visa resultat är en stor
drivkraft för mig. Caperio med dess medarbetare har alla
förutsättningar att över tid bli den starkast lysande IT-stjärnan i
Sverige. Det gäller att skapa förutsättningar, lita på medarbetarna
och samtidigt visa en tydlig riktning, säger Tomas Wanselius, ny vd
på Caperio.

För mer information, kontakta:

Christer Haglund, Caperio Holding AB
Tel: 08-562 175 01
E-post: christer.haglund@caperio.se

Caperio Holding AB
Box 11105
161 11 Bromma
Telefon: 08-562 175 00
www.caperio.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/caperio-ab/r/tomas-wanselius-ny-vd-pa-caperio,...
http://mb.cision.com/Main/241/9773488/379135.pdf

Författare WKR