Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-16

Cassandra Oil: Cassandra Oil; Kommuniké från årsstämman

Vid årsstämman i Cassandra Oil AB (publ) den 16 juni 2015 fattades
följande beslut.

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för moderbolaget
och koncernen samt om resultatdisposition i enlighet med styrelsens
och verkställande direktörens förslag. Styrelsen och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att till styrelse välja Finn Johnsson, Bo-Göran
Ulfberg, Anders Olsson (samtliga nyval) samt Björn Hedberg (omval).
Erik Nerpin, Eric Hasselqvist och Johan Thorell hade avböjt omval.

Finn Johnsson valdes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till oförändrat belopp, 450 TSEK, varav
ordföranden 150 TSEK och övriga ledamöter 100 TSEK vardera. (Ett
förslag till ett aktierelaterat incitamentsprogram för styrelsen
håller på att utarbetas för framläggande på en senare bolagsstämma.)

PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Johan Malmqvist
som ny huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor. Arvode till
revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av
aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport
eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av
kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. För
det fall bemyndigandet utnyttjas för nyemission mot kontant betalning
eller kvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får
antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte
överstiga 10 procent av antalet aktier.

För ytterligare information, kontakta
Per Olsson, verkställande direktör
Tel +46 73 55 88 900

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium
Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår
till cirka 8 000.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil--kommunike-fran-...
http://mb.cision.com/Main/218/9793008/392766.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.