Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-25

Cassandra Oil: Cassandra Oil: operativ uppdatering och nyemission

Operativ uppdatering
Sedan invigningen av siten i Jerez i närheten av Cadiz i november 2014
har Cassandra Oil tillsammans med JV-partnern Sacyr (genom
dotterbolaget VSM) löpande genomfört olika tester av
processanläggningen. Arbetet har utsatts för förseningar och parterna
kommer inte kunna uppfylla den tidigare kommunicerade avsikten att ha
två processanläggningar i full drift redan kring halvårsskiftet 2015.
Däremot är parterna nu överens om att avsluta testfasen och i stället
övergå till produktion, initialt i mindre skala med en
processanläggning men som i närtid ska kunna skalas upp och dessutom
utökas med ytterligare en processanläggning. När leverans av den
andra processanläggningen till siten i Jerez kan ske avgörs av hur
snabbt produktionen kommer kunna skalas upp.

Parallellt med testkörningarna i Spanien har Cassandra Oil fortsatt
med testkörningar och småskalig produktion i Kirkuk i Irak och även
bedrivit testkörningar med den tredje processanläggningen i Västerås.
Periodvis har samtliga tre processanläggningar varit i drift
samtidigt. Förseningarna till trots bedömer Cassandra Oil att
utfallet av testkörningarna är tillfredsställande och att
produktionskapacitet och kvaliteten på producerad olja ligger i linje
med Cassandra Oils förväntningar.

Nyemission
Styrelsen i Cassandra Oil har beslutat att genomföra en riktad
nyemission av högst 1 500 000 aktier till emissionskursen 7 SEK. Vid
full teckning kommer emissionen att tillföra bolaget 10,5 MSEK före
emissionskostnader. Nyemissionen genomförs med stöd av bemyndigande
av årsstämman 2014. Nyemissionen riktas till en grupp privatpersoner
i vilken ingår såväl nya som gamla aktieägare. Hittills inbetald
emissionslikvid uppgår till cirka 7 MSEK. Emissionen beräknas vara
slutförd inom två veckor. Styrelsen bedömer att emissionskursen, som
baserats på förhandling med tecknarna och aktiens börskurs, är
marknadsmässig och att en riktad emission är det bästa alternativet
för bolaget att ta in rörelsekapital.

Vid full teckning av nyemissionen kommer aktiekapitalet i Cassandra
Oil att uppgå till 30 871 781 SEK fördelat på 30 871 781 aktier. De
nyemitterade aktierna utgör vid full teckning ca 4,9 procent av
aktiekapitalet.

Cassandra Oil tog under februari månad 2015 upp en kredit om 8 MSEK
med en löptid om tre månader. Denna kredit håller på att ersättas av
en ny kredit om motsvarande belopp och med en löptid om fyra månader.
Räntekostnaden för den första krediten uppgår till 640 TSEK.

Emissionslikviden och den nya krediten bedöms täcka Cassandra Oils
kapitalbehov under de kommande fyra månaderna.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium
Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår
till cirka 8 000

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil--operativ-uppdat...
http://mb.cision.com/Main/218/9779455/383430.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.