Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-19

Cassandra Oil: VD-brev efter informationsträffar

Cassandra Oil har i veckan hållit träffar i Västerås och Göteborg
inför sammanlagt ca 80 personer vilket påvisar ett stort intresse för
bolaget och vår teknik. Jag och mina medarbetare är även tacksamma
för att många reser långväga för att medverka på träffar och ta
chansen att ställa frågor direkt till ledningen

I Västerås hälsade Björn Hedberg, styrelseledamot, välkomna och
belyste faktum att även om vår leveransklara anläggning inte finns
kvar så brann inte kunskapen upp i olyckan våren 2017. Cassandras
tekniska avdelning har använt tiden till att utveckla tekniken och
undersökt bland annat kolpulvermarknaden ytterligare. Den tekniska
kunskapen och erfarenheten som vår verkstadspersonal och operatörer
ackumulerat under åren anser vi väldigt värdefull och därför finns de
kvar trots viss brist på sysselsättning och en väldigt ansträngd
ekonomi.

Mötet i Göteborg öppnades av bolagets ordförande Finn Johnsson. Han
talade om stora samhällsförändringar och vikten av förnyelsebar
energi och återvinning av material för produktion av nya produkter.
Cassandra Oil ligger nu rätt i tiden.

Under presentationerna låg stort fokus på det ökade intresset för
Cassandra unika teknik där tex tidigare potentiella kunder återkommit
för att öppna för nya konversationer och potentiella affärer. Framför
allt märker vi hur energikrävande industrier numera ser ett stort
behov i att förbättra sina hållbarhetsrapporter, och eftersom
Cassandras process innebär stora CO2 besparing ses det som ett
attraktivt alternativ att kunna använda den återvunna oljan eller
gasen som energi i produktion istället för jungfruliga råvaror. I
däcksindustrin börjar återvunnet kolpulver bli alltmer intressant, då
det går åt 100 kg råolja för att göra 50kg kolpulver. Däck består
till ca 33% av kolpulver.

Vi har, som tidigare nämnts, de flesta pusselbitarna på plats,
inklusive miljötillstånd i Spanien och snart även i Danmark plus en
REACH, interim-registrering av oljan från plast. Dessa har varit
viktiga delar i finansieringsarbetet.

Vi har goda förhoppningar om ytterligare leveransavtal innan årets
slut.

Från den 21 november kommer CASO-aktien att handlas på Mangoldlistan
och vi hänvisar alla aktieägare att kontakta sin bank eller
förvaltare för frågor som rör denna flytt.

För att prenumerera på Cassandra Oils nyheter, VD-brev och
pressmeddelanden följ denna länk
(http://cassandraoil.com/sv/Investor-Relations/Prenumerationstjanster/)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Mangold
Fondkommission AB tel: +46 8 5030 1550 är bolagets certified
adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 7 400.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/vd-brev-efter-informationstraf...
http://mb.cision.com/Main/218/2648972/929327.pdf

Författare Cision