Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-24

Cassandra Oil: VD - brev med delvis ny information.

Cassandras tillstånd i Spanien är klart.

Välkomna till en ny vår.

Det har tagit tid, inte minst att få till nödvändiga godkännanden och
tillstånd men vi har kommit långt sedan starten, trots många
oförutsedda svårigheter och hinder att övervinna på vägen till en väl
fungerande teknik. Vi ser att Cassandras unika lösning kan bli en
viktig länk i det cirkulära samhället, och aldrig har väl hållbarhet
och miljö varit så aktuellt som nu.

För oss aktieägare är det viktigt att nu även sluta den ekonomiska
cirkeln. Pusselbitarna börjar falla på plats och vi är både stolta
och glada att vara ett av ytterst få bolag i Europa som har en
återvinningsteknik som producerar en REACH registrerad produkt från
avfall. Utan REACH/ ECHA registreringen är oljan inte intressant för
raffinaderier eller andra oljeförädlare. T.ex. kommer vår olja från
däck att kunna ersätta alternativ bioråvara som för dem är dyrare än
råolja.

Spanien

I Spanien har de byråkratiska kvarnarna äntligen malt färdigt och vi
har nu fått det officiella tillstånd vi väntat på länge. Det
beviljade tillståndet omfattar behandling av 74 880 ton avfall och
produktion av 48 960 ton olja (motsvarande ca 350 000 fat) per år. Vi
kommer så fort det är praktiskt möjligt att påbörja tester samt
planera eventuella demonstrationer på siten.

Danmark

Vad avser vår planerade byggnation i Danmark så har projekltet
försenats av bl.a. branden i maj 2017. Vi och vår partner jobbar
vidare med planeringsarbetet för installationen. Den lokala
miljömyndigheten har ställt frågor som vi löpande besvarat utan
problem. Vi och Reaktor ApS är optimistiska att tillstånden för vår
verksamhet blir färdiga i närtid.

Försäkringstvisten

Inledande förhandlingar har ägt rum och domstolsförhandlingar är
utsatta till början av september.

Polisen har genomfört en förundersökning mot undertecknad om
misstänkt allmänfarlig vårdslöshet. Utredningen har nu lagts ner med
motiveringen att det inte går att styrka att den misstänkte har gjort
sig skyldig till brott "eller har visat sådan oaktsamhet som krävs
för att förfarandet skall vara brottsligt" samt att ytterligare
utredning inte kan antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

Bolagsstämma

Cassandra Oils aktieägare är välkomna till årsstämma i Västerås,
torsdagen den 26 april 2018.

Mer information finns i kallelsen publicerad på hemsidan den 29 mars
2018.

Välkomna!

+---------------------------------------------------------------------------+
|Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att|
|offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om |
|värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående |
|kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018. |
| |
+---------------------------------------------------------------------------+

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium
Nordic Holding AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare
uppgår till ca 8 000.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/vd---brev-med-delvis-ny-inform...
http://mb.cision.com/Main/218/2503945/828210.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.