Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

Castellum: Castellum startar byggnationen av Malmös nya domstolsbyggnad- investerar 1,3 miljarder

Castellum påbörjar byggnationen av Malmös nya domstolsbyggnad i
expansiva Nyhamnen i centrala Malmö, vilket blir en av norra Europas
största arbetsplatser för jurister. Bygglovet har nu vunnit laga
kraft och byggstarten planeras att starta under andra kvartalet 2020.

När bygganden är färdigställd kommer den att bestå av ca 26 500 kvm
moderna lokaler varav ca 24 000 kvm kommer att hyras av
Domstolsverket och inrymma Malmö Tingsrätt, Förvaltningsrätten i
Malmö och Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Castellum avser att
finansiera projektet med egna intjänade medel och outnyttjade
krediter.

"Det är glädjande att bygglovet trätt i kraft så att vi kan påbörja
byggnationen. Vi är stolta att få bygga denna fantastiska fastighet
med statliga Domstolsverket som långsiktig hyresgäst. Det är extra
roligt att vi samtidigt bygger E.ON:s huvudkontor mitt över gatan.
Sammantaget är det investeringar på cirka 2,6 miljarder", säger
Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB.

Byggtiden är beräknad till ca 2,5 år och preliminär inflyttning blir
under slutet av 2022. Hyresavtalet med Domstolsverket är tecknat på
20 år och börjar löpa vid inflyttningen. Diskussioner förs även med
potentiella hyresgäster för de övriga ca 2 500 kvm. Fullt uthyrd
bedöms fastigheten generera en årlig hyresintäkt om ca 81 Mkr.
Byggnaden kommer certifieras enligt högsta miljöcertifieringsnivån
Miljöbyggnad Guld med fokus på bland annat energieffektivitet och
materialval.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB, 031- 60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, Castellum AB, 0706-47
12 61

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 96,3 miljarder kronor och
utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och
samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm.
Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark
lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
Castellum rankas som det mest jämställda av 600 börsnoterade
europeiska bolag av European Women on Boards 2020. Castellum är det
enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones
Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som
presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019
tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat
Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som
etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom
tilldelades Castellum guldnivå för bolagets hållbarhetsrapportering
från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien
är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information
besök www.castellum.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/castellum/r/castellum-startar-byggnationen-av...
https://mb.cision.com/Main/8364/3102648/1240695.pdf

Författare Cision News