Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-22

Castellums årsredovisning 2020 offentliggjord

Castellums årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig för nedladdning i PDF-format på bolagets webbplats, Investor Relations, Download Center: https://www.castellum.se/investor-relations/download-center/

Årsredovisningen går också att läsa online på https://annualreport.castellum.se/2020/sv (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fannualreport.castellum.se%2F2020%2Fsv&data=04%7C01%7CAngela.Jagelid%40castellum.se%7C27d058c28fbe41a7138908d8d27446f9%7Cccb47768ec0946e2830d534bb6128185%7C0%7C0%7C637490744142420708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0hs1EpPF5KYhHU1yME8nSs%2B%2FOZ%2FXYcZPRy8UiL7eyXE%3D&reserved=0)

Tryckt version av årsredovisningen kommer finnas tillgänglig från vecka 10.
Engelsk version av årsredovisning 2020 kommer finnas tillgänglig på bolagets webbplats under vecka 10, 2021.

 

För ytterligare information kontakta:

Henrik Saxborn, VD Castellum AB, 0706-94 74 50

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22  februari 2021 kl. 08:00 CET.

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 103 miljarder kronor. Vi finns i 14 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om ­4,4 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimat­neutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och bygg­bolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  
En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Författare Cision